Noord-Transvaaltak - 2022 Program

Tak byeenkomste sal volgens ons jaarprogram plaasvind by die Voortrekkermonument.  Dis sal terselfdertyd via Zoom beskikbaar wees vir lede wat virtueel wil inskakel. Verdere inligting oor die praatjies en opnames is beskikbaar onder Aanbiedings.
MAAND
 BESKRYWING
 SPREKER
 DATUM
JAN  Geen byeenkoms
   Gee kennis van Tak AJV en versprei nominasievorms
FEB  Maandelikse Tak Byeenkoms en Algemene Jaarvergadering
   Algemene Jaarvergadering  2022-02-12
   Trein Vernielers  Tiaan Schutte
 2022-02-12 
MAR  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Die Militêre Argief  Gustav Bentz
 2022-03-12
APR  Maandelikse Tak Byeenkoms
    In die hart van die Pilanesberg  Maya Roon
 2022-04-09
MEI  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Van Humpatat tot Upingtonia  Nicol Stassen
 2022-05-14
JUN  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Mini werkswinkel dag:  
 2022-06-11
  Die bedryf van ‘n familieblad op Facebook  David Engela
  Die gebruik van tydlyne in genealogie  Wilhelm Bernhardt
  Die interessanthede wat jy kan leer deur DNS-analise  Annemarie Dreyer
JUL  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Die geskiedenis van Nederlandse Naamgewing  Johan Fourie
 2022-07-09
AUG  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Die ossewa in die Suid-Afrikaanse geskiedenis  Prof Erik Holm
 2022-08-13
SEP  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Vrymesselaars in die Anglo-Boere Oorlog  Johan Wolfaardt
 2022-09-10 
OKT  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Die Ossewa Brandwag  Albert Blake
 2022-10-08
NOV  Maandelikse Tak Byeenkoms
   Allegaartjie en Jaarafsluiting  Bevestig later  2022-11-12 
DES  Maandelikse Tak Byeenkoms    
   Geen byeenkoms    
 
PROGRAMME VAN VORIGE JARE
2021 Noord-Transvaaltak - Program
2020 Noord-Transvaaltak - Program