Gauteng-Noordtak - 2023 Program

Tak byeenkomste sal volgens ons jaarprogram plaasvind by die NG Gemeente Lynnwoodrif.  Dis sal terselfdertyd via Zoom beskikbaar wees vir lede wat virtueel wil inskakel. Verdere inligting oor die praatjies en opnames is beskikbaar onder Aanbiedings.
MAAND
 BESKRYWING
 SPREKER
 DATUM
JAN  Geen byeenkoms
 Gee kennis van Tak AJV en versprei nominasievorms
FEB  Maandelikse Tak Byeenkoms en Algemene Jaarvergadering
 Algemene Jaarvergadering  2023-02-11
 Help! Ek is anders!  Alta du Buson Roux
 2023-02-11
MAR  Maandelikse Tak Byeenkoms
Vier vlieëniers van Suid-Afrika – hul besondere aandeel in die Tweede Wêreldoorlog  Sam Basch
 2023-03-11
APR  Maandelikse Tak Byeenkoms
 
 Generational conservation: using our buildings and objects through time  Andrian De Villiers
 2023-04-15
MEI  Maandelikse Tak Byeenkoms
 Resistance, Tragedies, Refugees and Love Andre Buys
 2023-05-13
JUN  Maandelikse Tak Byeenkoms
 Bloedrivier: Wonderwerk of Mite Loluis Bester
2023-06-10
JUL  Maandelikse Tak Byeenkoms
Kerkgeskiedenis: Van Jerusalem tot Pretoria Dr Pieter Kruger
2023-07-08
AUG  Maandelikse Tak Byeenkoms
Die Slag van Twee Bosch Andries Buys
2023-08-12
SEP  Maandelikse Tak Byeenkoms
(moet bevestig word) (moet bevestig word) 2023-09-09
OKT  Maandelikse Tak Byeenkoms
(moet bevestig word) (moet bevestig word) 2023-10-14
NOV  Maandelikse Tak Byeenkoms
(moet bevestig word) (moet bevestig word)  2023-11-11
DES  Maandelikse Tak Byeenkoms
 Geen byeenkoms
PROGRAMME VAN VORIGE JARE
2022 Noord-Transvaaltak - Program
2021 Noord-Transvaaltak - Program
2020 Noord-Transvaaltak - Program