genza3

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibia en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe werelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wereldwyd via die internet. Elke tak reel sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereel met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

 • Hits: 5385

The Familia / Best Article 2019

1e Familia BuitebladThe Familia / Best Article 2019

The Familia is the Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa. On the photo above, the first cover of the Familia published during 1965/66 can be seen. The Northern Transvaal Branch of the GSSA has since the early 2000 presented a yearly prize, available for the best article published during a particular year.

The criteria by which such an article must comply includes the following: 

 • Does the article deliver a significant contribution to Genealogy; is it new information?
 • Is the article professionally set up with good source references etc.?
 • Does it read easily; is the presentation interesting; engaging and a good balance between readability and academic correctness maintained?

The Panel's Comment: It's a good, well laid out article that reads well and is abundantly illustrated with photos and which contains new information about the family. The author's references refer to bibliographic requirements and the genealogical notations which is required by Familia. In addition to meeting all the criteria as required, it is one of the few articles that provide sources as far as criteria is concerned, research, namely, that genealogists can follow it up and check.

In 2019 the best article in Familia was awarded to Wilhelm Bernhardt for his article:

'n EKONOMIESE RAAMWERK VIR GENEALOGIESE NAVORSING

Een van die beoordelaars het die volgende te gehad: Die outeur slaag goed daarin om moderne navorsingspraktyke, nl genealogiese en historiese navorsing te gebruik deur die opstel van ‘n ekonomiese raamwerk en ‘n nuwe manier om ‘n geïntegreerde prentjie te veskaf van hoe jou voorouers geleef het. So ‘n benadering kan dan deel vorm van suiwer genealogie as deel van ‘n meer holistiese benadering. Die artikel dien as uitstekende voorbeeld vir ander genealoë hoe om soortgelyke navorsing aan te pak, is iets besonders en lees lekker. Tegnies, is dit egter nie ‘n suiwer genealogiese artikel nie maar die oorspronklikheid van die aanslag, maak dit dit nie vir my ‘n groot problem nie. Click here to download the article

 This what you can expect to inspire you when you start your journey into the exciting world of Family Research.

 • Hits: 76

The Familia / Best Article 2018

1e Familia Buiteblad

The Familia / Best Article 2018

The Familia is the Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa. On the photo above, the first cover of the Familia published during 1965/66 can be seen. The Northern Transvaal Branch of the GSSA has since the early 2000 presented a yearly prize, available for the best article published during a particular year.

The criteria by which such an article must comply includes the following: 

 • Does the article deliver a significant contribution to Genealogy; is it new information?
 • Is the article professionally set up with good source references etc.?
 • Does it read easily; is the presentation interesting; engaging and a good balance between readability and academic correctness maintained?

The Panel's Comment: It's a good, well laid out article that reads well and is abundantly illustrated with photos and which contains new information about the family. The author's references refer to bibliographic requirements and the genealogical notations which is required by Familia. In addition to meeting all the criteria as required, it is one of the few articles that provide sources as far as criteria is concerned, research, namely, that genealogists can follow it up and check.

In 2018 the best article in Familia was dedicated to Charlie Els for his article Die Verstoteling. One of the judges had the following to say:

Lees verder

 • Hits: 546

1st Article - 1820 Settlers the story

1st Article - 1820 Settlers the story

In the latter stages of the 17th century and in the early stages of the 18th century the dominant population groups in the Eastern Cape area were the white cattle farmers and the black cattle farmers. Both groups were constantly looking for more land on which their cattle could graze. These opposing groups clashed in a series of skirmishes or wars.

Colonel John Graham was the originator of the plan to settle a large group of Scottish Highlanders in this area. He was in charge of the British troops at a fort in the area. The fort later becomes Grahams Town. The plan was not implemented due to the fact that Britain was still involved in the war with Europe and emigration schemes were not priorities.

Lees verder

 • Hits: 490

5th Article –1820 settlers the story The Settler Lists

1820 SETLAARS

5th Article - The 1820 Settler Lists

From The Settler Hand Book by MD Nash  - Living with The 1820 Settlers by Marion Robertson.

 The official settler lists can be accessed at the Cape Archives and the Public Records Office, London.

(Cape Archives CO 6138/1 and 2)

But these lists are not always correct.

Each party head had to submit a list of settlers to the Colonial Office when applying to emigrate. This would have been in August 1819. But they were only notified of a successful application in October or November. By this time many prospective settlers had changed their minds.

As people cancelled, others took their place, sometimes travelling under the names of the persons they had replaced. Even at the docks unofficial replacements slipped in as people changed their minds about travelling to a strange far off land. Then there were stowaways.

Lees verder

 • Hits: 527

Welcome to the 1972 Voters Roll Project - Rhino

Rhino1972 Voters Roll Project - Rhino

The Rhino project has entered a new phase! Phase 1 was to photograph all the pages of the 1972 Voters Roll. Thanks to branches supporting the project and a sponsorship of US$4500, that is now done! All 105 000 photographs have been taken.

We are now moving on to phase 2, where the PDF's will be converted to OCR to make is searchable. This will take some time as the project has to be outsourced and we have to generate the necessary funds. At this stage GSSA can offer you selective surnames in PDF format.

Administration fee: R50 per surname, this includes the first 10 pages.  Thereafter, R1 per page if your chosen surname includes more than 10 pages.  The images will be sent to you via Dropbox.

Orders can be placed with Annemarie Dreyer, e-mail: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  

Click here to download the order form

Lees verder

 • Hits: 414

4th Article –1820 settlers the story The Abeona

4th Article –1820 settlers the story The Abeona

In November 1820, the transport-ship Abeona was chartered by the Government for the conveyance of emigrants to the Cape of Good Hope. Having taken on board fourteen passengers at London she proceeded to the Clyde, where 126 emigrants embarked. There were 21 crew on board and with a fair wind the ship left Greenock, Scotland on the 13th October 1820 and began her voyage down South.

She caught fire at 4°30’N, 25°30’W and burnt for 15 hours. She was completely destroyed.

Three boatloads of survivors were rescued by a Portuguese merchant ship and taken to Lisbon.

Lees verder

 • Hits: 448

Hoe doen ek aanskoek

boertjie drink tee   
GGSA & eGGSA - LIDMAATSKAP - NUWE AANSOEKER 
Ledegeld vir die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GSSA) 
kan óf R340,00 óf (in die buiteland R570) óf R230,00 wees.
Dit is gebaseer op of u die kwartaallikse Tydskrif van die Genootskap,
Familia, per pos of elektronies wil ontvang.
Dit sluit ook die takfooie in. Wanneer jy besluit om by jou aan te sluit,
sal dit aan 'n bepaalde tak toegeken word, bv.
Johannesburgse tak, Vaaldriehoektak, Wes-Kaapse tak, ens.
Daar is 12 grondgebaseerde takke en 1 Cyber-tak,
die eGSSA genoem. Dit is 'n webgebaseerde tak. Die verskillende takke van die GSSA hef in sommige gevalle 'n
addisionele verpligte fooi vir die nuusbrief van die tak,
dit verskil van tak tot tak. 'n Afskrif van die aansoekvorm kan hier af gelaai word -
Aansoek 2019 Daar is twee opsies om van te kies indien u 'n lid van die
GSSA wil word 1) Besluit op die tak wat u graag wil aansluit deur die
Takke-tab op hierdie webwerf te kies, kies die tak van u keuse
en kies die kieslys "kontak ons". Deur die naam van die
betrokke voorsitter te klik, sal u 'n vorm invul wat u kan voltooi. 2) Jy kan by die eGSSA tak aansluit. Besoek hierdie bladsy:
http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm en volg
die instruksies. Die lidmaatskapsfooi van die eGSSA bestaan ​​
uit drie elemente, naamlik lidmaatskap van die GGSA;
lidmaatskap van die eGSSA en opsionele lid van 'n landgebaseerde tak. Indien u enige navrae het, kontak asseblief 'n komiteelid van die tak van u keuse
 • Hits: 7350

3rd Article - 1820 Settlers the story

3rd Article - 1820 Settlers the story

The Fanny and the East Indian both sailed from the Cove of Cork, Ireland on the 12th February, 1820. On the 30th April the East Indian arrived in Simon’s Bay, followed the next day by the Fanny.  Only leaders of parties were allowed ashore.

The leaders met with the Colonial Secretary, Colonel Bird, who informed them that they would not be heading for Albany but were to be settled in the Clanwilliam district. This would reduce the number of settlers arriving in Albany by about 350 and would also keep the hot-headed Irish apart from the other settlers.

Parker and two other men left for Clanwilliam on horseback on the 13th and on the 17th were shown the locations by the Land Surveyor. Horrified at, what he considered, the awful conditions and the position the settlers would find themselves in, the three men hurried to Saldanha Bay to try and prevent the settlers leaving the ships.

Lees verder

 • Hits: 585

Ons Doelwitte

 • Om belangstelling en navorsing in genealogie en familiegeskiedenis te bevorder onder lede, amateur-genealoë en almal wat belangstel in genealogie en/of familiegeskiedenis. 
 • Om algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan te bevorder, om begrip te hê vir die professionele status en waardigheid van genealoë tussen lede van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en die algemene publiek, en ook om dit te onderhou.
 • Om die hoogste navorsingstandaarde deur lede van die Genootskap te bevorder.
 • Die verskaffing van 'n wye reeks opvoedkundige kursusse, navorsingsprogramme en dienste tot die algemene voordeel van GGSA-takke en -lede, asook enige ander dienste en ondersteuning, soos van tyd tot tyd besluit word deur die Nasionale Raad van die GGSA.
 • Die aanmoediging en ontwikkeling van bande met Familiegeskiedenisverenigings.
 • Die vestiging en onderhouding van kontak met soortgelyke Genootskappe oor die wêreld.
 • Die vestiging van 'n sertifiseringsprogram om die betroubaarheid, professionaliteit en integriteit van alle Suid-Afrikaanse genealoë en rekordnavorsers te bevorder.
 • Om behulpsaam te wees met die bewaring van alle genealogiese bronne en memorabilia.
 • Hits: 21022

2nd Article: 1820 Settlers the story

2nd Article: 1820 Settlers the story

Following the events earlier described, three philanthropists, Vernon, Harberd, and Stracey proposed a privately owned emigration scheme to the Cape of Good Hope. The editorial which appeared in The Times on 12 July 1819 promoted the scheme.

The proposal of the three philanthropists saw discussion in parliament on 12 July 1819 and £50 000 was voted by the government to finance the scheme. A condition of the availability of the fund was that it had to be spent within six months .This stipulation had the effect that not sufficient planning could be done before the implementation phase commenced. It can be said that this was one of the reasons for the failure of the scheme. The scheme was managed by the Colonial Office and was advertised by way of pamphlets which were distributed.

The Colonial Office received more than 90 000 letters of application. Some journalists described the mood in the UK as emigration fever.

Lees verder

 • Hits: 503

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder