Noordtransvaaltak

Van Wyk CollageDie Noord-Transvaal-tak is gelee in Pretoria en bedien die omliggende gebiede, waaronder Mpumalanga, Limpopo Provinsie en sommige gebiede van die Noordwes Provinsie, asook die Oos-Rand. Die tak het 180 lede en vergader elke tweede Saterdag van die maand behalwe Desember en Januarie. Ons vergader by die Kuns Gallery van die Voortrekkermonument en  begin om 13:30. Ons doel is om ons lede te ondersteun deur die verskaffing van opleiding en leiding met navorsing. Ons het 'n aantal ervare "ou hande" wat nuwelinge help om aan die gang te kom. Ons moedig ons lede aan om nie op te hou met die familie register nie, maar om die familie geskiedenis by te voeg deur die gebruik van foto's en staaltjies van spesifieke familielede.

Alle e-pos, moet gerig word aan ntvl-by genza.org.za , vanwaar dit aangestuur sal word na die betrokke komiteelid vir die nodige aandag. Ons posadres is: Posbus 75292, Lynnwood Ridge, 0040

 GENEALOGIE/FAMILIE NAVORSING SIMPOSIUM 14 SEPTEMBER 2019

Familienavrosing Simposium 2

Om die program af te laai  Simposium Program

  • Hits: 87

GGSA Noord-Transvaal Takbiblioteek

Die GGSA NTvltak spog met uitstekende genealogiese bronne wat in die biblioteek van die Erfenisstigting in Pretoria gehuisves word. Die GGSA NTvl en die img 1225Erfenisstigting het in 2006 ‘n ooreenkoms gesluit waarvolgens hulle saamwerk om bronne vir genealogiese navorsing aan navorsers beskikbaar te stel.
Die versameling van die GGSA NTvl sluit in boeke en tydskrifte, in elektroniese en gedrukte formate in, wat handel oor Suid-Afrikaanse sowel as internasionale genealogieë, 1820 Britse Setlaars en die koms van Franse Hugenote, Duitse sendelinge en Hollandse immigrante asook die Anglo-Boereoorlog en Konsentrasiekampe. Daar word veral gepoog om die geslagsregisters en kwartierstate van individuele families te versamel en beskikbaar te stel. Die biblioteek beskik ook oor die SA Geslagregisters en die SA Familieregisters (A-KY) wat deur GISA uitgegee word.
Biografieë, verskeie doop-, huwelik- en lidmateregisters van sowel die NG as die NH Kerke is ook in die biblioteek beskikbaar. Registers van verskeie begraafplase asook die GGSA se Begraafplaasrekordprojek is beskikbaar. Deur middel van die internet is daar ook toegang tot die Nasionale Argief se databasis en ander internasionale bronne.
Hier kan alle familienavorsers aanspraak maak op die hulp van die vrywilligers van die GGSA NTvl wat hulle dienste twee keer per week beskikbaar stel, sowel as die bystand van die voltydse bibliotekarisse van die Erfenisstigting.
Die biblioteek van die Erfenisstigting is in die Erfenissentrum op die terrein van die Voortrekkermonument geleë. Dit is op weeksdae van 08:00 tot 16:00 oop, asook een Saterdag elke maand van 10:00 tot 14:00 wat saamval met die GGSA NTvltak se maandelikse byeenkoms, normaalweg die 2e Saterdag per maand. Die telefoonnommer is 012-325-7885,
Onderwerp Katalogus 3 Maart 2017 Klik hierom die katalogus te besigtig

  • Hits: 1363

Lyttelton Biblioteek Week

{artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/Biblioteek/Lyttelton" previewWidth="100" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}

Die Noord-Transvaaltak is deur die Lyttelton Biblioteek genooi om van 6-27 Mei 'n Genalogie Uitstalling in hul voorportaal te hou.Dié uitnodiging is dadelik aanvaar. Andre du Plooy, Kobie van Rooyen en Rentia Landman het die uitstalling saamgestel. Die Tak het ook die geleentheid benut om pamflette uit te stal en die publike uitgenooi om die volgende byeenkoms by te woon. Klik op die foto's om te vergroot. 

  • Hits: 174

Praatjie by die Valhalla Biblioteek

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/Biblioteke/30_Oct_2015_2.JPG" path="images/NTvlFotos/Biblioteke" color="white" previewWidth="200"}{/artsexylightbox}

Klik op die foto om te vegroot

Maandag 30 Oktober was weer 'n hoogtepunt in Noord-Transvaaltak se reeks voorligtings by biblioteke in die omgewing van Pretoria. Hierdie keer was dit Valahalla se biblioteek se beurt. Kobie van Rooyen en Johan Fourie het die gehoor toegespreek oor familienavorsing. Hier was onder andere 'n oupa en 'n kleinseun teenwoordig wat met groot aandag geluister het en die eerste tree gegee het op die familienavorsing pad. Die personeel van die bibliteek en in besonder Gail was hoogs in hul noppies met die voordarg wat gegee is.

  • Hits: 6594

Uitstalling by Sammy Marks Biblioteek

Klik op die Foto's om te vergroot {artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/Biblioteek/SammyMarks" previewWidth="180" previewHeight="160"}{/artsexylightbox}

GGSA NTvl se uitstalling het Vrydag 25 Julie in Waverley geëindig en is op Maandag 28 Julie in die hoofbiblioteek in die Sammy Marks Sentrum, in Pretoria opgestel. Sien die aangehegte foto. ‘n Nuwe plakkaat handel oor die genealogie van Bessie, ‘n blanke dogtertjie wat ongeveer in 1738 aan die Wildekus uitgespoel het as ‘n skipbreukeling. Sy is die deur die Pondo's groot gemaak en is later met die hoofman getroud as sy hoofvrou.
The Sammy Marks Library in Pretoria is a custodian and provider of Pretoria's key knowledge resources. We are mandated by the National Library of South Africa Act to collect and preserve published documents and make them accessible. We ensure that knowledge is not lost to posterity and that information is available for research.
The Sammy Marks Library's collections contain a wealth of information, and include rare manuscripts, books published in South Africa, periodicals, government publications, official foreign publications, maps, technical reports, Africana and newspapers. Many of these are available on CD or microfilm, in digital format or accessible online.

Klik hier om Bessie se nalatenskap te sien. Met erkenning aan Aan Hazel Crampton - The Sunburnt Queen
Bessie The White Mpondo Queen

  • Hits: 7972

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder