Noord-Transvaaltak - Allegaartjie 2021

Die Allegaartjie byeenkoms is ‘n jaarlikse instelling van Noord-Transvaaltak, waartydens taklede ‘n verskeidenheid van praatjies aanbied – gewoonlik iets van alles. Die woord Allegaartjie beteken inderwaarheid dat mens verskillende dinge opgaar, versamel of bymekaarsit om die verskeidenheid saam te geniet.
Navigeer na die video, teks en skyfiesstel van die aanbieding. Die onderwerp reflekteer die taalkeuse van die aanbieding. Vir die opsomming van elke praatjie, lees hieronder.
        Kliek vir aflaai
DATUM
AANBIEDER ONDERWERP VIDEO  TEKS SKYFIES  CV  
2021-11-13 
Alta Jamison
 A little luck on the road
2021-11-13 
Alta Du Buisson Roux
 Om die spoor te vat
✘ 
ALLEGAARTJIES VIR VORIGE JARE
2022 Noord-Transvaaltak - Allegaartjies
2021 Noord-Transvaaltak - Allegaartjies
2020 Noord-Transvaaltak - Allegaartjies

'n Bietjie geluk op die pad

Alta JamisonAlta Jamison, 13 November 2021
Die praatjie het oor ongewone bronne  gehandel en Alta het vertel hoe die bronne haar gehelp het om inligting te vind.  Bronne soos Omgewingsimpakevaluering [Environmental Impact Assessments (EIAs)] is bespreek. Dit verskyn in die vorm van ‘n verslag wat vir die publiek beskikbaar is. In die verslag kan die genealoog inligting soos ligging en topografie asook argeologiese en historiese impakstudies (grafte, geboue) vind.
Die argeoloog kan na die ligging van ‘n plaas, huis of ‘n graf soek. Sy gee die voorbeeld van ‘n verslag oor ‘n plaas in die Rustenburgomgewing wat baie inligting asook foto’s van ‘n plaashuis en grafte bevat. Die Tickey Draai EIMS voorbeeld is beskikbaar deur te klik onder Teks.
Alta het in haar soektog het sy op juweeltjies (golden nuggets) afgekom wat haar navorsing verryk en aangevul het. Sy gee wenke oor watter bronne beskikbaar is, soos www.sahra.org.za en die Departement van Omgewing, Bosbou en Visserye en die Departement van Mynwese en Energie.

Om die spoor te vat

Alta Du BuissonAlta Du Buisson Roux, 13 November 2021
Alta het verduidelik hoe argivale bronne mens kan help om meer oor die lewe van ’n onbelangrike, brandarm bywonergesin te wete te kom.
Alta se oupa is oorlede toe sy vyf jaar oud was en van haar oupagrootjie het sy niks geweet nie. Hoe vind mens meer uit?
Sy het van die argiewe in Pretoria, Bloemfontein en Kaapstad asook van sterfkennisse, begraafplase en doopregisters gebruik gemaak.  Haar kleinood was ‘n ou familiefoto-album.
Met haar soektog bou sy ‘n beeld op van ‘n man wat, soos baie ander destyds, moes boer al was hy in wese nie ‘n boer nie.  Hy het baie rondgetrek, speel bankrot, verlaat die Riversdalomgewing, duik in verskillende plekke in die Vrystaat op.  Dit sien mens as die doopregisters nagegaan word en dit blyk dat hy nie lank op een plek gebly het nie.
Nege kinders is in nege gemeentes in die OVS gedoop.
Hy beland in Ermelo, is ongewild omdat hy pro-Engels was en gaan woon dan hy by sy dogter in Schweizer-Reneke. In 1914 sterf hy aan akute bronchitis en kom ‘n lewe van ‘n brandarm, sukkelende bywoner ten einde.