Fokus 2: Familie-stambome

Die tweede fokusarea sentreer rondom familie-bome: dit sluit die Suid-Afrikaanse familie-registers (SAF) registers in; gesinsbladsye en kwartierstate, sowel as inskripsies in Familie-Bybels.
Oor die algemeen gaan die verskillende projekte voort met hul aktiwiteite en lewer hulle resultate vir insluiting en veilige berging in die betrokke databasis, vanwaar dit besigtig en/of gekoop kan word by die AanlynWinkel of die WebWinkel.

Project diagrams 2

Klik op die gids, aan die regterkant, vir meer inligting oor enige van die spesifieke projekte hieronder:
PROJEK: Suid-Afrikaanse Familieregisters (SAF) registers.
PROJEK: Gesinsbladsye en kwartierstate.
PROJEK: Familie-Bybels.