Word ‘n lid - Hoekom?

Jy mag vra: "hoe kan julle my help?"  of "wat is daarin vir my?" of "wat kry ek in ruil vir my lidmaatskap geld?“ - met ander woorde, wat is van die unieke voordele wat die GGSA vir sy lede bied:
Eerste dinge eerste: Ons doen nie navorsing vir mense nie. Ons help jou om jou eie navorsing te doen.
So, wat doen ons dan?
  • Wel, in die eerste plek stel lidmaatskap van die tak jou bloot aan al ons lede se kollektiewe kennis, wat oor jare opgebou is. Sou jy dus aansluit, kry jy toegang tot daardie kennis, en kan jy begin vrae vra op die besprekings groepe. Vir hierdie doel het ons 'n dokument waarin al ons lede se belangstellingsprofiele aangeteken is, sodatjy presies kan weet vir wie jy, oor watter van, om hulp kan uitvra. 
  • Tweedens gee lidmaatskap van 'n tak van die GGSA jou toegang tot die breër GGSA gemeenskap - soos byvoorbeeld die eGGSA tak, wat heelwataanlyn bronne het wat jy eintlik nou al kan gebruik, maar ook tot die GGSA opsigself, van wie jy as lid teen afslagprys onder andere geslagsregisters en ander relevante produkte goedkoper as die nie-lede? kan aankoop.
  • Derdens is daar tak spesifieke aanbiedings - siende dat takke hulself organiseer verskil hulle aanbiedings:
    • By Noord-Transvaaltak, byvoorbeeld, stel ons ook 'n unieke handleiding tot jou beskikking; as jy ‘n aspirant genealoog is kan ons vir jou ‘n “buddy” reël om jou touwys te maak en ‘n mentorskap-program, sou jy, as ‘n meer ervare genealoog, belangstel; gratis toegang tot 'n betaalde kommersiële aanlyn-databasis; 'n maandelikse nuusbrief; en natuurlik 'n staande uitnodiging tot ons maandelikse spreker (wat sedert die begin van die grendeltyd op Zoom gedoen word, en ook opgeneem word vir lede om later na te kyk); verder bied ons ook van tyd tot tyd uitstappies aan; en afhangende van die behoefte, opleidingsgeleenthede, waar lede touwys gemaak word in die gebruik van sagteware, databasisseen dies meer.  
  • Hits: 122