GGSA Grondwet

Die grondwet van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika is volledig hersien tydens die Algemene Jaarvergadering van die Genootskap op 11/12 Maart 2016. Dit is finaal deur die Nasionale Raad van die Genootskap op 12 April goedgekeur. Die grondwet is ter insae by die skakel hieronder.
Aflaai van die Grondwet