North West Quarterly

FAMNEA Uitgawe 3 Nov 2020

INHOUDSOPGAWE:
 1. Kop word gekrap oor skedel: Die eerste vonds van ‘n gefossileerde menslike skedel is in 1913 op naby Potchefstroom gevind…
 2. 1820 Settlers: Jenkinson family: I was born in Bloemfontein and grew up in Kroonstad – Gerrit Muller.
 3. Beeld van ‘n vrou: S.J.A. De Villiers: koslegende – beeld van ‘n vrou.
 4. Potch stasie brand: It was with shock and disbelief….
 5. Grafte van Mount Morkel: Dubbele gesinstragedie
 6. Giel Vermeulen en die leeu: As ‘n leeu ‘n man agter ‘n bos inwag…
 7. Avonture van oupa Nicholas
 8. Die lyfwag
 9. Ontmoet enkele Redelinghuys’e: Daar is min twyfel oor die geskiedkundige waarde van genealogies navorsing.

FAMNEA Uitgawe Julie 2020

INHOUDSOPGAWE

 1. Bloemfontein en die 1918/19 Spaanse Griep.
 2. Historiese offisierswoning by Witrand in brand verwoes.
 3. Mamusa (Schweizer-Reneke)  2-3 Des 1885.
 4. Koffiefontein monument.
 5. Begraafplaas ondervindings.
 6. "Lockdown” – ‘n drama deur Hercules Booysen  geinspireer deur die Corona virus!
 7. Agterblad – Potchefstroom in toeka se dae.

FAMNEA 2020 - Uitgawe 30 Mei

INHOUDSOPGAWE

 1. LEEU VAN WES-TRANSVAAL VERNEDER SMUTS OOR PLIGVERSUIM.
 2. VRYMESSELARY VOOR DIE ABO
 3. TRAGEDY HILL
 4. ANGLO-BOERE OOLOG: PROFETIESE WOORDE – OUMA S.J.G. HEYMANS
 5. NELLY EDWARDS -  FIRST WOMAN ARCHITECT IN JOHANNESBURG – PROBABLY TRANSVAAL
 6. MAFEKING, CHURCHILL SE TANTE EN ‘N DUIF.
 7. BEKENDSTELLING VAN LEDE – CECIL  DE VILLIERS
 8. NAME VAN MENSE
 9. NOORDWESTAK SE VOORSITTER 2020
 10. FOTOBEELD - TOEKA SE DAE IN POTCHEFSTROOM.

FAMNEA 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 4

FAMNEA 2019-04.

INHOUDSOPGAWE:

 1. POTCHEFSTROOM EN DIE BURGEROORLOG.
 2. HUMOR IN DIE ANGLO-BOEREOORLOG.
 3. ‘N GEWESE MONNIK KRAP DIE KAAP OM.
 4. DIE BANTOEOPSTAND.
 5. INSIDENTE UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN BETHULIE.
 6. FRANCOIS LEGUATS JOURNEY TO THE CAPE, MAURITIUS, RODRIGUES AND BATAVIA.

FAMNEA 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 3

Lees in hierdie Uitgawe:

 1. Naamlose oorwinnaar
 2. Verlore seun
 3. Thys se storie
 4. Vernuftige Persman
 5. Abraham Kriel
 6. Slag van Lichtenburg
 7. DIE ANGLO-BOEREOORLOG SE VEGTENDE VROU

FAMNEA 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 2

A short brief of the articles in this Famnea: 

1. WAAR RUWE ROTSE & THE LEGEND OF AASVOELKOP

Daar is seker min persone wat in die jare 1950-1975 op skool was wat nie op een of ander stadium tydens hul skooljare met C.M. van den Heever se gedig Waar ruwe Rotse kennis gemaak het nie.

Is die gedig op ˜n ware gebeurtenis gebaseer en indien wel waar het dit plaasgevind  - lees en vind uit.

2. DIE TRAGEDIE VAN DIE WANDRAGBROERS:

Die datum 29 April 1961 is diep ingets in die gemeenskap van Smithfield, want daardie tragiese dag het ˜n 3 duim

mortierbom die lewens van Callie (11) en Flippie Wandrag (7) geis.

3. DIE PETER VAN PETERSBURG

Het iemand al van die dorpie Petersburg gehoor? Waarskynlik nie. Min mense wat op die R63 tussen Graaff-Reinet en

Pearston reis, draai links af en ry langs die Melkrivier tot by die padbordjie wat lees Noodhulp

4. ADVENTURES OF AN ESCAPED BOER PRISONER:

David Stephen du Plooy, a young Boer soldier, who served under Cronje, and then was a prisoner of war, arrived in New York as a stowaway on the steamship Trinidad from Bermuda yesterday.

5. ˜N DAPPER MAN:

Ek het julle nog nie vertel dat oom Nic van der Walt oorlede is nie. Op ˜n stil, sonnige middag in Julie is hy in die plaaslike kerkhof begrawe.

FAMNEA MAART 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 1

A short brief of the articles in this Famnea:

1.LAST SOLDIER: Direct descendant of the last soldier to fall in the Anglo Boer War, five generations and 100 years later, married into the OVK family

2.EERSTE VRYBURGERS: Kort artikel en name van eerste Vryburgers wat deur die Kompanjie vrygstel is.

3.BATTLE of YZERSPRUIT: The author, Prof. Gert van den Bergh’s version of one of the last battles of ABW II

4. NEDERLANDSE IMMIGRANTE BY OBERHOLZER & WONDERFONTEIN Enige jare gelede is ‘n paar sketse geskryf oor die nedersetting van meestal “Noord Nederlanders” by Wonderfontein, Oberholzer in 1928. In Sunnyside, Pretoria, was skrywer bevoorreg om kennis te kon maak met die eerbiedwaardige mnr. Jan Semmelink, afkomstig van die provinsie Drente, Nederland ……

5.O’KULLIS, MINNIE & WILLE, ‘n SKRYWERSFAMILIE. Die ouer geslag, gebore voor 1950, die middeljarige geslag, gebore 1950-1970 (oftewel die sogenaamde “baby-boomers”) en die jongeres gebore na 1970, sal elk op sy eie manier bogemelde drie name onthou.

6.THE STRANGERS IN THE BOX. Poem by PAM HARAZIM -1997 7. SOSIAAL.

FAMNEA NOV 2018 JAARGANG 15 UITGAWE 4

1. MARY JANE SMITHEY WILSON - George Schmidt van die Morawiese Sendinggenootskap was die eerste oprigter in 1737 van die eerste Protestantse sendingstasie in Suid-Afrika. Die H.O.I.K. het hom permissie gegee om ʼn sendingstasie vir die Khoi-Khoi op te rig – eers by Zoetemelkvlei en later by Genadendal.

2. THE BATTLE OF MOSEGA - January 17, 1837 - The Vaal River Battle was followed by the Battle of Vegkop near Thaba Nchu on October 16, 1836. Although the Matabeli impi was defeated at Vegkop it managed to carry off vast numbers of animals from the Voortrekker laagers.

3. BOYTJIE TERBLANCHE VAN HOBHOUSE SE VERHAAL - Sy invloed was verreikend, vir baie lank..

4. BEKORING VAN PLATTELANDSE KERKE - Philippe Menache, wat tesame met Darryl Earl David, meer as 153 Suid-Afrikaanse kerke in die platteland gefotografeer en in drie publikasies vervat het, was op 1 September die spreker by GGSA Noordwes se byeenkoms in die Potchefstroom Museum. En meer

FAMNEA OKTOBER 2018 JAARGANG 15 Uitgawe 3

“DIE TEENSPOEDIGE BRUIDEGOM”The ill-fated wedding of Mechiel Andries Van der Walt (1867). In Mechiel Andries Van der Walt’s memoir, recorded in 1918, he relates the difficulties he and his bride experienced when they wished to get married at Burgersdorp in 1867.‘N GEWAARDEERDE GEMEENSKAP OP WARMBAD Die Nederlanders het in sarsies na Suud-Afrika gekom. Die grootste deel hiervan was dié wat aanvanklik in die jare tussen 1652 en 1795 na Suid-Afrika gekom het as sieketroosters, timmermanne, vryboere en wat dies meer. Lees meer in hierdie uitgawe