Noordwestak - 2022 Program

Volgens ons jaarprogram vind takbyeenkomste om 10h00 op die 1ste Saterdag van elke maand by die Potchefstroomse biblioteek (Sol Plaatjielaan 44) plaas. Lede en belangstellendes is welkom.
MAAND  BESKRYWING
 SPREKER  DATUM
JUL  Geen byeenkoms    
   
AUG  Maandelikse Tak Byeenkoms  
   ABO oorlog museum in Bloemfontein  Johan van Zyl  2022-08-06
SEP  Maandelikse Tak Byeenkoms  
   Dosent in Geskiedenis aan die Vrystaatse Universiteit
 Dr Lindie Koorts 2022-09-03
OKT  Maandelikse Tak Byeenkoms  
   Samesteller van die “Pleknaam woordeboek”  Peter Raper  2022-10-01
NOV  Maandelikse Tak Byeenkoms  
   Jaareindfunksie en informele gesprek oor “Waar was jy toe …”  Taklede  2022-11-05
DES  Geen byeenkoms