Books in Libraries

Books in Branch Libraries

Over the years branches built up their own library of Genealogical books and periodicals. It is just one of those actions that branches take pride in and continue to add to their collection with great fervour. We have decided to make the lists of books available at the various libraries on our website. These are the links to the libraries. Click on a particular branch. Once the list is open it is searchable (Control F). Please bear in mind that some of the lists may take a while to open due to their size depending on the speed of your connection. At present there are indexes for Northern Transvaal, North West, Johannesburg, Western Cape Branches and a National List provided by Dennis Pretorius.

National List

Johannesburg Branch

North West Branch

Northern Transvaal Branch

Western Cape Branch

Books        

CD's and DVD's

Capensis

Durban And Coastal Branch

Eastern Cape Branch

         Books

         Electronic Resources

West Gauteng Branch

         Boeke

         CD's

 

 

  • Hits: 11717

Boeke Beskikbaar in Takbiblioteke

Deur die jare het takke hul eie biblioteek met Genealogie boeke en tydskrifte opgebou. Dit is een van daardie optredes waarop takke trots is en gaan steeds voort om hul versameling met groot ywer verder uit brei. Ons het besluit om die lyste van boeke wat by die onderskeie biblioteke beskikbaar is, op ons webwerf te plaas. Hier is die skakels na die biblioteke. Klik op 'n spesifieke tak. Die lys wanneer dit oopgemaak het is soekbaar (Control F). Hou asseblief in gedagte dat sommige van die lyste afhangende van die spoed van jou verbinding 'n rukkie kan neem om oop te maak as gevolg van die grootte van die lêer. Tans is daar indekse vir Noord-Transvaal, Noord-Wes, Johannesburg, Wes-Kaap Takke en 'n Nasionale lys wat voorsien is deur Dennis Pretorius.

Nasionale Lys

Johannesburgtak

Noordwestak

Noord-Transvaaltak

Wes-Kaaptak

       Boeke

       CD's en DVD's

       Capensis

 Durban en Kusstreektak

  • Hits: 4644