Die Kerkargiewe en -Registers

AGTERUIT VORENTOE op die Afrikaners se spore in Oos-Afrika.
Marlene Schoema aan die woordMarlene Schoeman.
Sedert 2012 tot en met haar aftrede aan die begin van 2016 was sy die Hoof van dieNG Kerk Argief 
Talle Suid-Afrikaners het in Oos-Afrika gaan woon in Duits- en Brits-Oos-Afrika. Daar kan tereg gevra word, waar soek ons na hulle inligting?
Heel eerste gaan soek ons in die registers van die gemeentes waaraan die trekkers oorspronklik behoort het in die vroeë 1900's, voor die uittog
na Oos-Afrika! Die meeste trekkers was NG Kerk lidmate, maar daar was ook dié van die Gereformeerde Kerk. Kom gerus, dan wandel ons
saam terug op hulle voetspore in dié deel van Afrika.

Klik hier-Marlene se uitdeelstuk met waardevolle informasie