Western Cape Branch Events

9 November 2019 Branch Meeting

Written by The GSSA Western Cape Committee. Posted in Western Cape Branch

GSSA branch meeting notice November 2019

Dit is 'n vergadering oop vir alle belanghebbende persone. Jy is baie welkom om by te woon.

Refreshments will be served after the meeting. Entry is R10 per person

ADDRESS/ADRES CONTACT/KONTAK WEB FACEBOOK
SASNEV Simone Kay 0845925935 www.genza.org.za GGSA Wes-Kaap
Central Square/ Phil Beck 0824677805 www.gssawc.co.za  Non-profit Organization
Sentraalplein, Pinelands
Lede word herinner dat die takbiblioteek is oop voor die aanvang van takvergaderings.
Besoek gerus die biblio-teek