GSSA Google Earth Cemetery Initiative

Interessante Toeristeplekke

Hier is 'n paar interessante plekke wat jy met behulp van Google Earth, of in die Werklike Lewe, kan besoek.

 

Wes Kaap, Agulhas, Ligtoring

 Oos Kaap, Hankey, Sarah Bartman

Grave at Cape Agulhas

Die mees suidelike graf in Afrika! 'n Aansig van Kaap Agulhas Ligtoring, met die enkele graf: "Daisy Rowe. Oorlede 28.01.1899 weens witseerkeel 7 maande oud. Dogter van A Rowe, Ligtoringwagter te Kaap Agulhas 1899 - 1901."

Besigtig die

Grave of Sarah Bartmann

"Dit is paslik dat Sarah hier ter ruste gelê is naby haar geboorteplek waar haar siel rus sal vind tussen die heuwels en rustige omgewing van die Gamtoosvallei".

Besigtig die album

 

Begrafplase rondom Barberton Die ou Nchanga Myn Begrafplaas in Zambia

barbertonview

Let op die Fairview Begraafplaas bo-op die berg

nchanga

Nou begrawe onder die rommelhope van die Oopgroefmyn.

  • Hits: 3144

How can I make comments or corrections?

Crystal_Clear_app_emailFor queries please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Hits: 14898

How accurate is the information and how frequently is it updated?

Crystal_Clear_app_calcEvery effort is made to ensure that the information is as accurate as possible but inaccuracies do arise, mainly due to the following:

• Locations derived from the 1:50000 maps have the double disadvantage of being scaled and read off the paper map, and also the coordinates are Cape System and not the worldwide WGS84 used by Google Earth and GPS receivers. We are correcting these coordinates as time permits.
• Use of incorrect GPS datum by recorders.
• The chance of inaccuracies during the coordinate recording and data processing stages.
• Some areas of the Google Earth maps are “fuzzy”, so accurate cemetery locations cannot be obtained and approximations are used.

As far as possible, we note the accuracy level of the coordinates and audit the locations shown for correctness.

The data is updated at the end of each month so keep an eye out for new revisions.

  • Hits: 11760

Hoe akkuraat is die inligting en hoe dikwels word dit bygewerk?

 

Crystal_Clear_app_calcAlle pogings word aangewend om te verseker dat die inligting so korrek as moontlik is, maar onjuisthede kom wel voor, hoofsaaklik om die volgende redes:

• Liggings wat van 1:50000 kaarte verkry word het die dubbele nadeel dat dit geskaal en van 'n papierkaart afgelees word, maar verder ook dat die koördinate uit die ou Kaapse Stelsel kom en nie van die wêreldwye WGS84 stelsel wat deur Google Earth en GPS ontvangers gebruik word nie. Soos die tyd ons toelaat, word hierdie koördinate reggestel.
• Gebruik van onjuiste GPS-gegewens deur optekenaars.
• Die moontlikheid van onjuisthede gedurende die bepaling van die koördinate en dataverwerking stadia.
• Sommige gebiede van die Google Earth kaarte is “vaag”, sodoende kan akkurate begraafplaasliggings nie verkry word nie en word benaderings gebruik.

Sover moontlik teken ons die akkuraatheidsvlak van die koördinate aan en word aangetoonde liggings geoudit vir korrektheid.

Data word aan die einde van elke maand bygewerk. Wees dus op die uitkyk vir nuwe hersienings.

  • Hits: 1793

Web Manager

 EMAIL ICON WRITE TO US ICON FIND US ICON