northern test

        Click on the to open
DATE
SPEAKER
TOPIC
VIDEO  
TEXT  
SLIDES
 CV   
2020-02-08  
Charlie Els
Die Verstotelinge
     
2020-03-14
Prof Grietjie Verhoef
Carnegie, Armoede en Triomf
       
2020-04-14
Prof André Buys
Ons voorouers in Mauritius
       
2020-05-16
Dr Wilhelm Bernhardt 
Net 'n doodgewone man: Die lewensverhaal van James Herman, 1820 Setlaar
       
2020-06-20 Matthew Marwick Redharvest: A salute to South Africa's 'munition factories' of WWI        
2020-07-18 Matt Bode Sources and searches on FamilySearch