Products and Services - List of publications / records

Produkte kan gesoek en gekoop word deur die AanlynWinkel / Products can be purchased through the OnlineShop. Rekords kan gesoek en gekoop word deur die WebWinkel / Records can be purchased through the WebShop.
Table below can also be downloaded in MS Excel and PDF

1,00ggsa versamelings / gssa collections 

  NO./NR. Sleutelwoord/Keyword
Publikase/Publication ID  AanlynWinkel/OnlineShop  WebWinkel/WebShop
          Produkte/Products Rekords/Records
     
 
1,01
Familia
Familia 1964-2019
87
 
 
1,02
SAF/SAG
SAG / SAF 2019
86
 
 
1,03
eSAGI
 
 
1,04
Voters Roll
1984 Voters’ Roll Ver 2
55
 
1,05
Begraafplaas
GSSA Cemetery / GGSA Begraafplaas: Version 19, March 2021
85
 
2,00
OMNIBUS
   
 
2,01
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 3 
20
 
 
2,02
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 4
24
 
 
2,03
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 5
34
 
 
2,04
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 6
47
 
 
2,05
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 7
31
 
 
2,06
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 8
54
 
 
2,07
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 9 
56
 
 
2,08
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 10
84
 
 
2,09
Omnibus
GGSA / GSSA Omnibus Volume 11 – Families van die Noord-Kaap
80
 
 
3,00
DOOPREGISTER / BAPTISMAL REGISTER 
   
 
3,01
Albertinia
Doopregister NG Kerk Albertinia
38
 
 
3,02
Brandvlei
Doopregister NG Kerk Brandvlei
40
 
 
3,03
Carnavon
Doopregister NG Kerk Carnarvon 1875-1901
60
 
 
3,04
Citrusdal
Doopregister NG Kerk Citrusdal
48
 
 
3,05
Fraserburg
Doopregister NG Kerk Fraserburg
61
 
 
3,06
Kenhardt
Doopregister NG Kerk Kenhardt
43
 
 
3,07
Mosselbaai
Doopregister NG Kerk Mosselbaai
45
 
 
3,08
Upington
Doopregister NG Kerk Upington
46
 
 
4,00
BOEDEL-KENNISGWINGS / ESTATE NOTICES 
 
4,01
Estate Notices
Estate Notices
10
 
 
5,00
AREAS
 
5,01
Klein Karoo
Klein Karoo Families (Ben Cilliers)                  
72
 
 
5,02
Overberg
Overberg Families
28
 
 
5,03
Vissershok
Vissershokstories
37
 
 
6,00
GROEPE / GROUPS 
 
6,01
Duitse Setlaars
Wes-Kaap Duitse Setlaars 1858-1883 2de Uitgawe 2020, Outeurs: AC Fuchs & CK Mohr
89
 
 
6,02
Fauresmith
Fauresmith Kommandolys
57
 
 
6,03
German
Resource Aid to Genealogies of German families who settled in Southern Africa during the 19 & 20th Centuries (Author: Walter Volker) 
PR006
 
 
6,04
Passenger Lists
Indian Passenger Lists
11
 
 
6,05
Slawe stamouers
Register opname van Slawe stamouers aan die Kaap
92
 
 
7,00
VANNE / SURNAME 
 
7,01
Alexander
Alexanders SA
51
 
 
7,02
Baumann
Baumann Register 2010
67
 
 
7,03
Brits
Die Brits Familie (b7) (Magda Streicher & Frikkie Brits)
PR004
 
 
7,04
Delbridges
Delbridges
52
 
 
7,05
Du Toit
Die Du Toit's van Suid Afirka, 2de Uitgawe 2020, Outeur: AC Fuchs
88
 
 
7,06
Engelbrecht
Nageslag van Barend Johannes en Helena Getruida Engelbrecht Outeur: Mev Connie Park
PR002
 
 
7,07
Flemmer
The Story of the South African Flemmers
53
 
 
7,08
Genis
Genis familie - Evert Genis
59
 
 
7,09
Jooste
Die Jooste Familie in SA (Andre & Claudie Jooste)
PR005
 
 
7,10
Joubert
Die Jouberts in Suid-Afrika 1688-2013
64
 
 
7,11
Kitshoff
Kitshoff Register
68
 
 
7,12
Kriel
Die Kriels: Sommer gewone mense
29
 
 
7,13
Kruger
Die Kruger Familie
23
 
 
7,14
Nepgen
Nepgen Navorsingsnotas/Nepgen Research Notes 1,100 pages
69
 
 
7,15
Odendaal
Die Afstammelinge van Wilhelm Odendaal in Suid-Afrika (2020) Outeur: Michiel Odendaal
91
 
 
7,16
Pieters
Die nageslag van Barend Pieters en Johanna Nel - Pieters/Pieterse/Pietersen
74
 
 
7,17
Pottas
POTTAS skerwe vanaf Schwalenberg tot Windhoek
65
 
 
7,18
Retief
Die Retief-familie in Suid-Afrika 1688-2010
26
 
 
7,19
Smith
Die Smith-familie kom huis toe (Eleanor D. Damon)
PR003
 
 
7,20
Theron
Die Theron’s van Williston
82
 
 
7,21
Van den Berg
Van den Berg families SA 2008
66
 
 
7,22
Van der Merwe
The UPEGIS van der Merwe Register - Author G de Kock 
PR007
 
 
7,23
Van Heerden
Van Heerden Familie Album Finaal 4de druk  1 Maart 2019
83
 
 
7,24
Van Rensburg
Van Rensburg Databasis en Register
81
 
 
7,25
Van Wyk
van Wyk Version 4 (2020)
90
 
 
7,26
Wessel
Wessels Register
49
 
 
7,27
Zaaijman
Nageslag van Daniel en Peiternella Zaaijman (2 dele) Outeur: Mev Connie Park
PR001