Nasate van Jospeph HAYCOCK - Deur Neels Coertse

Nasate van Jospeph HAYCOCK  - Deur Neels Coertse

Hierdie nasate register van Joseph HAYCOCK is sover ek weet die eerste en enigste nasate register van die HAYCOCK familie in Suid-Afrika. Dankie aan al my skoonfamilie wat na die beste van hulle vermoëns en deur pynlike herinnerings my gehelp het om dit sover te kry. Joseph HAYCOCK het ons land binnegekom en al die aanduidings is dat hy nooit teruggegaan het na Engeland nie. Daar was geen familie wat hom hier besoek het nie. Die familie het Afrikaans in taal, kultuur en godsdiens geword.

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager