Family Registers

DIXON book FRONT 1I am a great grandson William Cornelis Dixon, son of Benjamin and Lovedia Dixon, first generation Irish immigrants to Southern Africa. My main objective with this dissertation is to learn more about Benjamin and Lovedia (and to a lesser extent their children), their character, personalities and the time period they during which they lived.
Information about ordinary people born more than two centuries ago is scarce and, although I have tried to find external source references where possible, I have included some family lore and legend and some of my own conclusions. Some of the things written may not go down well with the family but I have written as objectively as possible.
I cannot guarantee that everything written is factually accurate (sources are often contradictory) and I leave it to the reader to study these sources and draw their own conclusions. Interested researchers will also be well advised to research the diaries and records of the Wesleyan and Rhenisch missionaries of the time.
Die nageslag van GERRIT JANSZOON VAN AART,matroos in diens van die V.O.C. afkomstig van DELFT  en sy vrou LEVIJNTJE THEUNIS VAN GENT # afkomstig van ROTTERDAM. Die name en vanne van die stamvader en "moeder" word in brondokumente op verskeie maniere gespel. So is die volgende spellings by die GVP te Delft raakgeloop: Gerrit Janse van Aart, Gerrit Jansz van Aert, Levijntje, Lavijntie, Levina Theunis van Gent, Van Genz, Baertie, Barendina, Baartje, Theunis, Theunijs. Daar is deurgaans gepoog om 'n aanvaarbare spelling te gebruik.
Hierdie is slegs 'n voorlopige publikasie oor die Benade familie in Suid-Afrika en belangrike besonderhede oor die voorgeslagte is nie hierin opgeneem nie. Toe ek begin het met hierdie navorsing het ek spoedig 'n dokument van ses bladsye saamgestel wat ek uitgeruil het met ander Benade's vir besonderhede en fotos oor hul eie kennis en besonderhede van hul eie Benade families. Daardie dokument het sederdien gegroei tot hierdie dokument wat weereens sal kan dien vir verdere kontak en uitruil soos voorheen.

Krynauw Family, deur Jos le Roux

This edition is considered a Preliminary Edition and makes no claim to being complete in its present form. I consider it as a living and dynamic document, where there will always be room for improvement and expansion. The purpose of this Preliminary Edition is to allow members of the Krynauw family and other interested parties the opportunity to verify the existing information and to point out any errors, inaccuracies or missing information.At the same time the research will continue - new information and sources are still being discovered and utilized. It should, therefore, not be considered as an end product but rather as a work in progress and future editions are foreseen.
There were two Ueckermanns that came to South Africa from the town Mecklenburg in Germany.
1)  Heinrich Julius Frederich Christiaan Ueckermann, born 20 Jul 1827. Nothing is known about his parents.
2) Carl August Friedrich Ueckermann, born 19 Jul 1837. He arrived with his Mother, Dorothea Marie Helena Carolina Martiz. Nothing is known about his father George Godfried Ueckermann. In 1861 Heinrich Ueckermann acquired part of the Farm Langlaagte and established a general dealer at the crossing of Port Natal (Durban) /Potchefstroom road, with the main road between Cape Town and Pretoria. In 1865 he appointed T.W. Fannin as surveyor for a town development, which named after his alma mater in Germany, and Heidelberg was established in 1866.
Only one Ludorf came to South Africa from Mannhein, Germany. Joseph David Martin Ludorf
Most of the information comes from Death Notices in Estate Files, Divorce Files and Gravestone inscriptions.
Some info from the SAG.
NN surname' = when the first name is not known = indicates the married name when the maiden name is not known
Ludwig Dohne
Die meeste Suid-Afrikaners met die van Laurie (en 'n hele klompie met Laurie iewers in hulle voorname, al is dit dalk vervroulik na Laurika of Laurinda) voer hulle afkoms terug na Robert Naylor LAURIE (a1). Maar wie was hy? Die tradisonele storie, oorvertel van geslag na geslag, word weergegee in Cornelis Pama se boek oor Afrikaanse familiename, Heraldiek in Suid-Afrika (Human and Rousseau, 1983). Veral danksy die harde werk van Jane Hofmeyr (a1b2c4d2e1) weet ons nou dat Robert die oudste seun was van John Laurie en Julia Susan Laurie, geb. Pilford, en dat baie van bostaande ten beste misleidend is, of selfs totaal verkeerd.
Die Parenteelstaat van die ERASMUS-FAMILIE wat afstam van CORNELIS JOHANNES ERASMUS (09/11/1816 - 12/04/1900) en MARIA FRANCINA ELIZABETH VISAGIE) (28/01/1820 - 14/04/1893) Dr Robert JE Erasmus
Hierdie nasate register van Joseph HAYCOCK is sover ek weet die eerste en enigste nasate register van die HAYCOCK familie in Suid-Afrika. Dankie aan al my skoonfamilie wat na die beste van hulle vermoëns en deur pynlike herinnerings my gehelp het om dit sover te kry. Joseph HAYCOCK het ons land binnegekom en al die aanduidings is dat hy nooit teruggegaan het na Engeland nie. Daar was geen familie wat hom hier besoek het nie. Die familie het Afrikaans in taal, kultuur en godsdiens geword.

GESLAGSREGISTER FRANCIS

In die jaar 1182 AD het n welgestelde Italiaanse handelaar deur Frankryk gereis toe sy vrou geboorte gee aan hul seun in Assisi, Umbria, Italia. Om sy seun se geboorte te gedenk en om te onthou dat hy in Frankryk (France) was gedurende die geboorte heg hy toe die naam Francesco (Francis) aan sy seun se name. Die seun, Giovanni Francesco Bernardone, het later wereld beroemd geraak as Saint Francis van Assisi. Hy het die Franciscan Ordere (hulle beywer hulself om die armes te help) gestig in die Rooms Katolieke Kerk. Gedurende hierdie tyd was die van Franciso baie skaars. As gevolg van die groot sukses en aanhang van die Franciscan Order het die van Francisa baie prestige gehad en gewild geword.