GSSA Constitution/GGSA Grondwet

The Constitution of the Genealogical Society of South Africa went through an exhaustive reviewing session at the Annual General Meeting of the Society on 11/12 March 2016. It was finally approved by the General Council of the Society on 12 April 2016. The Constitution can be read at the link below.
Die grondwet van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika is volledig hersien tydens die Algemene Jaarvergadering van die Genootskap op 11/12 Maart 2016. Dit is finaal deur die Nasionale Raad van die Genootskap op 12 April goedgekeur. Die grondwet is ter insae by die skakel hieronder.
Click on this link/Klik op hierdie skakel

 

 

  • Hits: 8842