Bestuur 2014

{artsexylightbox path="images/stories/Suid-Kaap/Bestuur2014" previewWidth="160" previewHeight="140"}{/artsexylightbox}

Die Suid-Kaap Tak het tydens sy April Bestuursvergadering by die George Museum‘n baie groot bronne skenking ontvang. Die materiaal sluit in boeke oor families, Famileas en internasionalebronne oor familiegeskiedenis, wat baie vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Die skenkings is gedoen deur Alex Smith, voormalige nasionale sekretaris van die GGSA, wat hom pas op George kom vestig het en ook ons nuutste lid is, en Lynn Thompson, bekende argivaris en lid van die Outeniqua Historiese Vereniging. Op die foto  is die Suid-Kaap Tak se bestuur saam met die skenkers. Voor vlnr is: Patric Cuthbert (tes.), Mandy Jansen (sekr.), Abrie de Swardt (voors.). Agter vlnr is: Estelle Melville (Bibliotekaris), Alex Smith (skenker), Lynn Thompson (skenker) en Wilkie Barkhuysen (o/voors).
Klik op die foto om te vergroot.

 

  • Hits: 9055

The Hartlam Fest

{module Hartlam}

The eGSSA and the Southern Cape Branch participated in the Hartlam festivities at Hartenbos. The Western Cape Branch was present in spirit but not in body by lending us their genealogical banner.
This was a wonderful experience for the Southern Cape Branch since it was our first experience with an exhibition. All this can be attributed to Alta and her fellow members of the eGSSA from Port Elizabeth, Stilbaai and Cape Town who have shown us how to pep up the occasion by displaying enthusiasm and exhibiting some genealogical sources.
The exhibition created a great deal of interest resulting in the Southern Cape Branch membership increased by new and enthiusiastic members.
 "We are raring to go for next year's Hartlam Festivities."

  • Hits: 18173

Die Hartlam Fees

{module Hartlam}

Die eGGSA-  en Suid-Kaaptak was saam deel gewees van die onlangse Hartlamfees se verrigtinge op Hartenbos. Die Wes-Kaaptak was in gees met ons, want hulle het hulle bannier vir ons geleen.  
Vir die Suid-Kaaptak  was dit ‘n wonderlike ervaring, want dit was ons eerste uitstalling wat ons beleef het!  Alles danksy Alta en haar taklede wat vanaf Port Elizabeth,  Stilbaai en Kaapstad  gekom  het en  gewys het hoe om ‘n fees op te kikker met bronne en toegewydheid.
Die uitstalling het besondere belangstelling getrek en die gevolg is dat Suid-Kaaptak ‘n paar begeesterde lede ryker is.
Ons almal is slaggereed om volgende jaar weer so ‘n fees vir Hartlam te maak!

  • Hits: 2688

Branch on the Move

{module Petro Besoek SK}

Petro Coreejes-Brink, the president of the GSSA visited the Southern Cape Branch in George on 10 Sep 2012.  She was received by the committee at the local museum that will serve as the branch's headquarters. The George museum made the committee room of the library available that will serve as the meeting venue for the branch. Me Linda Yoso is the manager of the George Museum and has a soft spot for the branch and its members and will assist where possible.

{module Lina Yozo}

Petro gave a brief talk about the GSSA, its goals and objectives. She presented the branch with some of the GSSA's products to enable the branch to start their own library.
The establishment of the Southern Cape branch of the GSSA received wide coverage in the local media. Two articles appeared in the Eden Express, one factual about the GSSA by Denise Lloyd and the other in the form of a letter from the editor, Mandi Botha relating her experience when visiting an old family farm. The establishment of the branch created a lot of interest amongst the local community and thus it came about that an article appeared in the George Herald  "The Grosvenor is still remembered"
The Southern Cape Branch appreciates all the publicity they received and is raring to go.

  • Hits: 12119

Tak aan die Gang

{module Petro Besoek SK}

Die nuutgestigte Suid-Kaap-tak van  GGSA het op 10 Sept 2012 besoek ontvang van die Genootskap se president Petro Coreejes-Brink. Sy is deur die komiteelede ontvang by die George Museum wat sal dien as die hoofkantoor vir die tak. Die museum het hul komiteekamer beskikbaar gemaak vir die vergaderings en byeenkomste van die tak. Me Linda Yoso is die bestuurder van die museum en is die tak goedgesind en sal help waar sy kan.

{module Linda Yoizo}

Petro het 'n kort voordrag oor die GGSA, sy doelstellings en doelwitte gelewer. Sy het ook ‘n aantal produkte van die Genootskap aan die tak oorhandig om hul in staat te stel om hul eie biblioteek aan die gang te kry.
Die vestiging van die Suid-Kaaptak het wye dekking in die plaaslike media ontvang. Twee artikels het in die Eden Express verskyn, een deur Denise Lloyd en die ander deur die redakteur Mandi Botha. Denise Lloyd het in haar artikel feitelik oor die GGSA berig en Mandi Botha het 'n brief geskryf waarin sy haar wedervaringe rakende 'n besoek aan 'n ou familieplaas met die lesers deel. Die vestiging van die tak het groot belangstelling by die plaaslike gemeenskap gewek en so het die George Herald geskryf oor die "Grosvener word steeds onthou"
Die Suid-Kaaptak is dankbaar vir die publisiteit en het die stang vasgebyt vir die pad vorentoe.

  • Hits: 2111