Die Suid-Kaapse tak van die GGSA het 23 Oktober 2019, 94 persone by sy twee-maandelikse ledevergadering gehad, met die ABO Johan van Zylsenior navorser by ABO Museum sppreek Suid Kaap tak van GGSA toe oor die ABO se bydrae in familie geskiedenisjpegMuseum van Bloemfontein as gassprekers.

Tokkie Pretorius spreek 94 entoesiastiese hoorders toe by GGSA Suid Kaap se ABO bydrae tot Genealogie op 23 Oktober.Tokkie is direkteur van die ABO MuseumOp 'n baie interressante middag het direkteur Tokkie Pretorius van die ABO Museum, en adjunk-direkteur, en navorser, Johan van Zyl, die entoesiastiese gehoor toegelig oor al die gebeure by die museum, en hoe die museum, wat die afegelope jaar deur 55000 besoekers vanoor Suid-Afrika en die wereld besoek is, tans as 'n nasionale bate deur die regering beskou word.  Die GGSA Suid-Kaap het sy grootste bywoning ooit by 'n ledevergadering, wat uit die aard van die saak as bemarkingspoging gesien is,  gehad. 

___________________________

Tokkie PretoriusJohan van ZylbackLorrinda Hakimi and Abrie de Swardt at GSSA Southern Cape meeting on 23 Octoberjpeg

94 people attended the bi-monthly members meeting of the GSSA Southern Cape at the George Museum today,23 October 2019, this is the most attendees in the 6 years of the existence of the branch. It was a great marketing occasion for the Southern Cape branch, and will contribute positively to the future growth of the branch. 

The guest speakers were:

Tokkie Pretorius and Johan van Zyl, senior staff members of the Anglo-Boer Wra Museum in Bloemfontein.Fantastic audience of 94 at GSSA Southern Cape members meeting on 23 October at the George Museumjpeg

 

 

 

 

 

___________________________

Ian Uyspresents his book on the Uys family to Abrie de Swardt.Ian was elected as discussion group leader of the GSSA Southern Cape in Knysna