Welcome to the eGGSA Branch

banner 4

Founded in 2004, eGGSA is the virtual branch of the Genealogical Society of South Africa, and provides a virtual home for everyone from the beginner to the most advanced family FBhistorian.

To read more about us: click on the relevant links belows

Our Management Team

eGGSA

Some of our Projects

bible transcriptions  1820 settlers  newspaper extracts gravestone 1 postcard 
Family Bibles 1820 Settlers Newspaper extracts SA Gravestones

Post Cards

To become a Member

_________________________________

More VOC Ships' Pay Ledger Accounts (soldijboeken)

Johan Diedericks has extracted from the data at National Archief at the Hague, 123 more of these VOC employees who settle at the Cape of Good Hope, and made them available onthe eGGSA web site. They have now joined those previously extracted by Lizette Svoboda, on the Stamouers.com section of our web site. Our thanks go to Johan and Lizette for making their hard work available. 

VOC (Dutch East India Company) Accounts from Ships' Pay Ledgers, 1662-1805, contain information about many of its employees who settled at the Cape. Below are a number of excerpts from the online links to the Nationaal Archief (The Hague, Netherlands) web sites gahetNA and VOC - Opvarenden which seem likely to refer to those settlers. If you have any to add, please copy to a Word document and email them to the Stamouers editor.

The Nationaal Archief is making a huge effort to digitize the complete collection of the VOC and they hope to have it completed by 2017.

As of May 2016 almost all the Zeeland accounts have been digitized and put online, a large number of the Amsterdam ledgers are currently being scanned and should be available at the end of May or early June; the next batch is already planned.

For an introduction to these Ships' Accounts (soldijboeken) please see Corney Kellers' explanation on the Rekeningen uit de Scheepssoldijboeken 1662-1805 page.

800 000 Gravestone photos on the eGSSA website!!

Congratulations to Riana le Roux and her team of volunteers for this outstanding achievement. It is the product of many years of hard work, patience and dedication.

A big thank you to all of you going out to the cemeteries to take the photos, to those of you doing all the uploads onto the website, indexing the photos and cemeteries, maintaining our website. The project is extremely valuable to us and we appreciate your contributions.

The project is growing so fast that we are looking forward to the next milestone.

_________________________________

 

{module Humansdorp-2013}
kliek om die prentjies te sien

Museumdag in Suid Afrika was gevier om aandag te vestig op die toestand van Museums in die land. Ek was genader om deel te neem aan die Humansdorp Museum Uitstalling waar ek eGGSA se Uitreik Program kon bevorder.

Ek, Trudie Marais, en ons eggenotes Tinus en Ludwic het al voor sonop vertrek om betyds te Jeffrey's Baai Fountain Mall te arriver om 8 vm gereed te wees vir die uitstalling. Voordat ons gereed was met die opstel van die uitstalling van eGGSA het die eerste belangstellendes gearriveer. Van daardie oomblik was dit n aaneen stroom mense wat navrae oor vanne, name en families gedoen het. Sommige van hierdie persone het egter uitgestaan as gevolg van hulle navrae.

WILLIAMS – n Jong paartjie wat nou in Mexico woonagtig is. SCHARNIK – n Aangename man wat desperaat was om alles van sy voorsate uit te vind. OLIVIER – Hom kon ons help deur hom te verwys na een van die Jeffrey's Baai-groep wie besig is met navorsing van die OLIVIERS en wie op daardie oomblik by ons kom inloer het. DEYSEL – (Duitse afkoms) Hierdie person het ons verwys na n person wie n stalletjie in die arkade beman het en wie die volledige boek oor die DEYSEL stamboom het. FOWLDS – Yvonne wat soek na haar ouers (COCKROFT/FOWLES) huwelik. ARENDT – Doen navorsing van sy Duitse familie en het lekker gesprek gevoer met Trudie MARAIS, leier van die Duitse Groep in Port Elizabeth.

Ongelukkig kan ek nie die van onthou nie, maar die beste storie van die dag was n dame wat niks van haar familie geweet het nie aangesien haar vader in n weeshuis groot geword het. Sy kon my net sy naam en geboorte datum verskaf. Groot was haar verbasing toe ons die familie opspoor en haar kon meedeel dat haar pa een van twintig kinders was.

eGGSA het toestemming verkry om n ou HUMAN register wat in die museum bewaar word asook n aantal familie bybels, te kan gaan fotografeer. Ek sal dit so gou as moontlik gaan doen.

Verskoon ons as ons onsself op die skouer klop aangesien dit duidelik was date eGGSA se stalletjie by verre die meeste aandag geniet het. Die gevolg was dat ons n besige dag gehad het met hulp aan verskeie mense en kon ons meeste In die regte rigting stuur.

Ek glo deur die Uitreik Program bereik ons baie mense wie nie besef het dat hulp beskikbaar is nie en dit bewys dat die Uitreik Program sy doel bereik.

 • Created on .
 • Hits: 2418

Extracts from the Cape Frontier Times 1840 to 1853 are currently being transcribed by Sue Mackay from the copies preserved in the British National Archives at Kew. So far completed are the years 1851 to 1853 and Sue has now started on 1847. These can be found on in the Newspaper Collection along with the many other extracts from South African newspapers old and new done by many different volunteers and collected here by Sue.

 • Created on .
 • Hits: 6578

Uittreksels van die Cape Frontier Times 1840-1853 word tans verwerk deur Sue Mackay van die oorspronklike koerante bewaar in die Britse Nasionale Argief te Kew. Die jare 1851-1853 is tot dusver voltooi en Sue het nou begin met 1847. Hierdie uittreksels kan saam met vele ander uittreksels van Suid-Afrikaanse koerante oud en nuut in die eGGSA Koerant Versameling, deur baie verskillende vrywilligers gedoen, gevind word.

 • Created on .
 • Hits: 1678

Ockert Malan het 'n indeks aan, en beelde van die Stellenbosse NGK huwelike 1788 tot 1815 by sy groeiende versameling van transkripsies en indekse bygevoeg. Die nuwe indeks kan hier in die SA Records getranskribeerings gevind word, en aantekeninge oor die hele versameling kan in hierdie artikel, NGK Stellenbosch registers, gevind word.

 • Created on .
 • Hits: 1848

Corney Keller is continuing his transcripts of the early Cape Town NGK church registers and is now working on the marriage register of 1713 to 1756. He has so far completed years 1713 to 1735 and these can be seen in the eGGSA transcript library. This project, which he began in March of 2012, so far covers the earliest church registers, from 1665 to the end of the second register book 1712, baptisms and marriages.

In addition he has transcribed the letters sent as reports to the Classis Amsterdam (the body governing the church at the Cape) by the sieckentrooster, Pieter van der Stael, for the period 1656 to 1663, before a regular minister and registers were established at the Cape. These transcripts can be found here: The Van der Stael Letters, and the birth and marriage records contained in them have been extracted and are available here: Baptisms 1653 to 1664 and Marriages 1656 to 1662.

 • Created on .
 • Hits: 7737

Corney Keller vorder met sy transkripsies van die vroeë Kaapse NGK kerk registers en is nou besig met die huwelike van 1713 tot by 1756. Hy het tot dusver die jare van 1713 tot 1730 voltooi en hierdie kan in die eGGSA transkripsie biblioteek gesien word. Hierdie projek, wat hy in Maart 2012 begin het, dek tot dusver die vroegste kerk registers, van 1665 tot by die einde van die tweede registerboek 1712, dope en huwelike.

Daarbenewens het hy die verslae wat deur die sieckentrooster, Pieter van der Stael aan die Classis Amsterdam gestuur is, getranskribeer. Hierdie briewe dek die tydperk 1656 tot 1663, voor daar 'n gereelde dominee of kerkregister aan die Kaap was.

Hierdie transkripsies kan hier gevind word: The Van Der Stael Letters, en die geboortes en die huwelike in hulle vervat is onttrek en hier beskikbaar: Dope 1653 tot 1664 en Huwelike 1656 tot 1662.

 • Created on .
 • Hits: 2006