VC666bapsLizette Svoboda van Thailand het die Swartland NGK doopregister 1745-1782 getranskribeer en hierdie data is nou by die eGGSA DTB data soekbaar, saam met die ander kerkregisters daar; Kaapse Militêre Kapelaan, 1795-1803, 1806-1817, 1824 - 1839, Kaapstad, die Engelse Kerk (vanaf 1847 St George-katedraal) 1811-1839, Barkly-Wes, St Mary (Anglikaanse) 1878-1910; Colesberg (NGK) 1827-1843: Grahamstown, Christchurch (Anglikaanse) 1877-1910; Grahamstown, St Bartholomew (Anglikaanse) 1859-1912, Grahamstad, St George (Anglikaanse) 1823-1908: Potchefstroom, St Mary (Anglikaanse) 1891-1910; Sidbury, St Peter (Anglikaanse) 1841-1910, Stellenbosch (NGK) 1688-1732 ; Tulbagh (NGK) 1743-1800.