Die Barkhuizen Familieregister

Die bekendstelling van sy boek "Barkhuizen Familieregister was vir Johan Barkhuizen die vervulling van ʼn lewenslange droom. Dit span die kroon op bykans 40 jaar se navorsing. Rentia Landman die voorsitter van die Noord-Transvaal Tak van die GGSA het Johan se toewyding en volharding om hierdie werk publiseerbaar te maak aangeprys. Johan het kortliks verduidelik hoe hy te werk gegaan het met sy navorsing. Hy het omvattende argivale navorsing oor die stamvader gedoen. Die DNS projek , navorsing oor die familiewapen, die Barkhuizen's se betrokkenheid by die Anglo-Boereoorlog en meer, verskaf interessante inligting oor die familie. Die publikasie is ʼn belangrike toevoeging tot genealogiese navorsing in Suid-Afrika. Skakel Johan by johanbybarkhuizen.co.za. Vervang die by met @Die bekendstelling van sy boek "Barkhuizen Familieregister was vir Johan Barkhuizen die vervulling van ʼn lewenslange droom. Dit span die kroon op bykans 40 jaar se navorsing. Rentia Landman die voorsitter van die Noord-Transvaal Tak van die GGSA het Johan se toewyding en volharding om hierdie werk publiseerbaar te maak aangeprys. Johan het kortliks verduidelik hoe hy te werk gegaan het met sy navorsing. Hy het omvattende argivale navorsing oor die stamvader gedoen. Die DNS projek , navorsing oor die familiewapen, die Barkhuizen's se betrokkenheid by die Anglo-Boereoorlog en meer verskaf interessante inligting oor die familie. Die publikasie is ʼn belangrike toevoeging tot genealogiese navorsing in Suid-Afrika en verder. Skakel Johan by johanbybarkhuizen.co.za. (Vervang die by in die adres met @)

Klik op die foto's om te vergroot. {artsexylightbox path=" images/NTvlFotos/Barkhuizen/" previewWidth="100" previewHeight="100" thumbnailPath="images/thumb_folder"}{/artsexylightbox}