English (United Kingdom)

Welcome to the Genealogical Society of South Africa.

Welkom in ons Midde

Collage Landman 3eOns dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibië en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe wêrelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereël met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

 

Kop vir 2018 Argief toere Klik hier vir meer inligting

  • Hits: 431465

GGSA vier sy 50ste bestaansjaar

Die afsluiting van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) se viering van sy 50ste bestaanjaar het ’n hoogtepunt bereik tydens die laaste program, wat op 8 November 2014 deur die Vrystaatse tak in Bloemfontein aangebied is. Dié geleentheid is deur die NUK en lede van verskeie ander takke bygewoon. Die program het begin met ’n besoek aan die Naval Hill-planetarium, waar lede op ’n asemrowende visuele reis deur die uitgestrekte heelal geneem is. Die onderskeie sonnestelsels is uitgewys en die gehoor het met verwondering na inligting oor die grootte en ouderdom van die sterrestelsel geluister.

{artsexylightbox path="images/stories/Vrystaat/50JaarFees/Skrywers/CMvandenHeever" previewWidth="100" previewHeight="120"}{/artsexylightbox}

Die laaste viering, by die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) het getuig van die toewyding waarmee genealoë hul belangstelling uitoefen. NALN bewaar en dokumenteer ’n kosbare literêre versameling wat uit die Nederlandse

{artsexylightbox path="images/stories/Vrystaat/50JaarFees/Skrywers/Serfontein" previewWidth="100" previewHeight="120"}{/artsexylightbox}

era in die 17de eeu en die voorkoloniale tydperk dateer. Dit bevat ’n linguistiese mengsel wat die Weste, die Ooste en Afrika verteenwoordig en die lewenskragtige en dinamiese literêre produk van veral die afgelope 100 jaar beklemtoon. Terwyl die gaste ’n glasie sjerrie geniet het, het Otto Liebenberg hulle ingelig oor die rol en belangrikheid van NALN as ’n nasionale

{artsexylightbox path="images/stories/Vrystaat/50JaarFees/Skrywers/Schoeman" previewWidth="100" previewHeight="120"}{/artsexylightbox}

bate. Dié instansie is die bewaarder van die grootste versameling materiaal oor die Afrikaanse letterkunde en verwante kunste wat by ’n enkele plek te vinde is. Die museumversameling bestaan uit onder andere boeke, manuskripte, media-uitknipsels, tydskrifte en vaktydskrifte. Sommige van die seldsaamste boeke wat nog in Afrikaans geskryf is, word ook by NALN bewaar, dus bied dit wonderlike geleenthede vir navorsing.

Die tema vir die aand was windmeulens en terwyl die gaste ’n heerlike maaltyd geniet het, het Johan Pottas hulle op oorspronklike wyse vermaak met vertellings oor die geskiedenis van die windmeul, wat deurvleg was met verwysings na bekende Vrystaatse skrywers, soos CM van den Heever, Dot Serfontein, Carl Schoeman en Antjie Krog, asook kort beskrywings van hul afkoms. Twee van dié skrywers het in die skadu van ʼn nederige windmeul grootgeword. Johan het oor verduidelik dat elke windmeul ook sy eie stamboek het.

Die nasionale president van die GGSA het die byeenkoms afgesluit met ’n kort opsomming van die jaar se bedrywighede en het die takke bedank vir hul bydrae tot die reël van byeenkomste van hoë gehalte waartydens die meeste lande van herkoms verteenwoordig was.

{artsexylightbox path="images/stories/Vrystaat/50JaarFees" previewWidth="100" previewHeight="110"}{/artsexylightbox}
Klik op die foto's om te vergroot

  • Hits: 1537

How do I join

GSSboertjie drink teeA & eGGSA Membership New Applicant
Membership fee for the Genealogical Society of South Africa (GSSA) can either be R340,00 or (Abroad R570) or R230,00. This is based on whether you would like to receive the quarterly Journal of the Society, Familia, by post or electronically. This also excludes the branch fees When you decide to join you will be allocated to a particular branch e.g. Johannesburg Branch, Vaal Triangle Branch, Western Cape Branch, etc. There are 12 land based  branches and 1 Cyber branch called the eGSSA- this is an web based branch.
The various branches of the GSSA in some instances levy an additional mandatory fee for the newsletter of the branch, this differs from branch to branch.

A copy of the application form can be downloaded here Application 2019
There are two options to choose from should you wish to become a member of the GSSA
1)     Decide on the branch that you would like to join by selecting the Branches Tab on this website, select the branch of your choice and select the menu “contact us”. By clicking the relevant chairman's name will open a "contact form" form which can be completed.
2)    You can join via the eGSSA branch. Visit this page: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm and follow the instructions. The membership fee of the eGSSA consists of three elements, i.e. membership of the GSSA; membership of the eGSSA and optional member of a land based branch as well.
Should you have any queries kindly contact a committee member of the branch of your choice.

  • Hits: 7094

Nuwe Denke

Die Erfenismaand in die Noordelike provinsies van Suid-Afrika het gesorg vir 'n nuutjie in die genealogie omgewing wat goed deur die aanhoorders ontvang is.

BARKHUIZEN Johan1 CroppedJohan Barkhuizen, 'n lid van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika het 'n DVD van sy familie se geskiedenis gemaak wat ou 16mm film, video materiaal en foto's ingesluit het en wat hy van 'n klankbaan voorsien het. Hierdie innoverende manier om familie geskiedenis en geslagregister aan te bied, is vir die eerste keer by die Genealogie en Familie Geskiedenis Uitstalling in Pretoria op 3 September 2011 aangebied.

Die toehoorders was heel beïndruk en het spoedig die potensiaal van die genre besef. Anders as die meeste ouer mense vandag is die jonger geslag meer op die visuele ingestel en sal eerder na 'n DVD kyk as om hul neus in 'n boek in te druk. Genealogie in beeld en klank vervang nie 'n boek of CD nie maar is aanvullend tot die meer tradisionele manier van navorsing en maak 'n appèl op beide oud en jonk se aandag.

  • Hits: 3309