Voordragte by Noordwes

Reports on activities of the branch

Stam ek van die Waldensers af?

Kobus du Pisani is 'n Professor in Geskiedenis by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit waar hy sedert 1995 werk met net 'n onderbreking van een jaar toe hy 'n besoekende professor by die Hangkuk University for Foreign Studies in Seoul, Suid-Korea, was. Hy het geskiedkundige navorsing gedoen oor onder meer John Vorster, die evolusie van volhoubare ontwikkeling, Afrikanermanlikhede en erfenisbestuur. Hy stel, soos die meeste mense, belang in sy eie afkoms en familiegeskiedenis, maar het geen opleiding in genealogie nie.
Tydens GGSA Noordwes se byeenkoms van 5 Nov 2012 het hy die taklede toegespreek oor die onderwerp “Stam ek van die Waldensers af?”
Die Waldensers is 'n baie interessante kerkgroep wat al eeue voor Luther van die Katolieke Kerk weggebreek het en weens vervolging tydens die Inkwisisie 'n stryd om oorlewing in die Alpe gevoer het.
In 'n boek oor die Joubert-familiegeskiedenis in Suid-Afrika word beweer dat Pierre Jaubert, die stamvader, bande met die Waldensers gehad het, so ook ander Hugenoot families soos die Jordaans en andere, maar is dit waar?
Stam ek dalk van die Waldensers af? - Kobus du Pisani
Dit is moontlik, maar ek is nie 100% seker nie.
My Suid-Afrikaanse stamvader van my ma, 'n nooi Joubert, se kant af is Pierre Joubert, wat in 1665 gebore is en as 'n jong man saam met die Hugenote in 1688 in die Kaap aangekom het.
Pierre se oupagrootjie was volgens P.G. Joubert se Die Jouberts in Suid-Afrika 1688-2008 Sebastien Joubert. Hy het glo uit 'n Waldenserfamilie gestam, wat uit die Alpevalleie in Piëmont in Noordwes-Italië na Lourmarin in Provence in Suidoos-Frankryk verhuis het.Ek het onlangs met Juna Malherbe by die Hugenotemuseum in Franschhoek gesels.

Lees verder

  • Hits: 110735

Nandor Sarkady beskryf die NH Kerk Argief

Genealogiese bronne vir die Familienavorser in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se Argief, 7 Mei 2012, VOORGEDRA te Klerkdsorp 3 September 2012 Nándor Sarkady, Argivaris
Vir die doeleindes van familienavorsing binne ‘n kerkargief en die NHK is daar sekere kernpunte van belang.
Die maklikste is om dit in veel voorkomende vrae te antwoord: Wat van die Naam, wat is Hervormd en Gereformeerd ? Dit lei soms tot groot verwarring wanneer na doopseels gekyk word en almal nie so op hoogte van kerkgeskiedenis is nie. Na die planting van die Kerk op Kaapse bodem in 1652 word gepraat van die Christelike Gereformeerde Religie/Godsdiens (sien bv die Dagboek van Van Riebeek.)
Die naam Gereformeerd en Hervormd is hoofsaaklik vanaf 1795 met die einde van die Verenigde Nederlandse provinsies en die VOC, as sinoniem begin gebruik in Nederland en dus ook by die Kaapse dogterkerk. Onthou dat daar voor die Groot Trek net eén kerkverband van die Calvinisties Hollandse Kerke was. Gedurende die eerste kwart van die 19de eeu word die naamkwessie 'n groot saak en begin Hervormd en Gereformeerd om bepaalde sake te beklemtoon. Wanneer die Groot Trek periode aanbreek word die naam Nederduitsch Hervormdgebruik. (Die formele aanneem van die naam NGK vir die Kerk in die Kaap word in 1842 finaal, dus na die Groot Trek). Die Trekkers neem hierdie naam na Natal en Transvaal. Dié naam word amptelik aangeneem deur die Transvaalse pioniers en die ZAR waarvan dit staatskerk word. Daarom dra die eerste gemeente in Transvaal, naamlik Potchefstroom, sedert haar stigting op 26 Maart 1842, hierdie naam. In 1859 vind die afskeiding van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika plaas.

Lees verder

  • Hits: 12019