Vrystaattak

2020 Branch Meetings and Outings

Byeenkomste vind plaas in die ouditorium van die Oorlogsmuseum van die BoererepubliekeTweede Maandagaand van elke maand om 16:30 nm. Besoekers betaal R20.00 pp

DATE

TIME – EVENT – LOCATION

April 2020

Geen byeenkoms

11 Mei 2020

Marietjie van Zyl

8 Junie2020

Dries Ferreira

Julie 2020

Geen byeenkoms

17 Augustus 2020

Jo Botha

14 September 2020

 TBA

12 Oktober 2020

 TBA

9 November 2020

 TBA

Desember 2020

Geen byeenkoms

 

 

  • Hits: 1671

sol plaatjiesaalDie tak is geleë in Bloemfontein, die Stad van Rose, in 'n omgewing wat bevorderlik is vir genealogiese navorsing. Talle historiese geboue skep 'n atmosfeer waar die familie geskiedkundige homself kan verdrink in die historiese dokumente van onder andere, die Anglo-Boereoorlog Museum. In 2010 is 'n ooreenkoms van samewerking, onderteken, waarvolgens die GGSA, verteenwoordig deur die Vrystaattak en die Museum mekaar sal ondersteun met verskeie projekte. Dit het gelei tot rekords soos die Kaap en Natal krygsgevangene naamlyste, die oproep lyste van burgers vir kommandodiens, die name van al die Vrystaatse burgers wat gevange geneem was en na talle buitelandse krygsgevangene kampe, gestuur was, beskikbaar geraak het.
Die tak vergader elke tweede Maandag van elke maand by die Anglo-Boereoorlog Museum, waar onderwerpe van die genealogiese belang aangebied word.
Die tak is trots op die publikasies van lede en voormalige lede van die tak. Voorbeelde sluit in: Die Malans van Suid-Afrika deur Hercules Malan 1998/9, Die Jordaans in Suid-Afrika deur MJS Jordaan, die Van den(r) Berg van die Kaap tot Witkraal, Petrusburg, deur JJ Pottas 2005 en nog baie meer.
Die tak lede is gereed om nuwelinge te ondersteun en leiding te gee aan lede wat sukkel met spesifieke navorsing probleme. Belanghebbende lede van die publiek is welkom om GGSA aan te sluit en kan jy in kontak met die tak sekretaris maak. Besonderhede kan gekry word in die span lede-afdeling van hierdie bladsy.

  • Hits: 690