Voltooi - Cape Frontier Times 1840 tot 1853 uitreksels

Written by Richard Ball.

Nou afgehandel is Sue Mackay se afskrifte van die bogenaamde koerant wat in die Britse Nasionale Argief te Kew bewaar word - nog 'n reuse-transkripsie oefening deur Sue voltooi.

Ongelukkig bestaan nie die jare 1845 en 1846 in hierdie argief nie, maar die res, 1840-1844 en 1847-1853, kan in die eGGSA Koerant Versameling gevind word, saam met die vele ander uittreksels uit Suid-Afrikaanse koerante oud en nuut deur baie verskillende vrywilligers gedoen en hier deur Sue versamel.