Sluit aan by die GGSA

New tree
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA), wat in 1964 gestig is, het twaalf takke, waarvan elf op die land gebaseer is, en een wat 'n elektroniese tak is wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader die hele jaar, behalwe Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur die takbladsye hierbo te besoek. Lede word hegte vriende en help graag nuwelinge met hul navorsing. Baie doodloopstrate is opgelos deur die saak met 'n genealoog te bespreek.
Ons bevorder en fasiliteer: -
Belangstelling en navorsing oor Genealogie en Gesinsgeskiedenis vir huidige lede, aan die genealogiese stokperdjie en aan alle lede van die publiek wat dalk in genealogie en / of familiegeskiedenis belangstel.
Ons bevorder algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan
Ons voorsien:
- 'n Wye verskeidenheid opvoedkundige kursusse
- Elke tak het 'n unieke biblioteek
- 'n Uitgebreide lys produkte te koop
- Navorsingsprogramme en dienste ten bate van GSSA-takke en lede
- Ons moedig aan en ontwikkel bande met familiegeskiedenis verenigings en die nasionale argiewe
Elke tak reël sy eie program vir die jaar en bevat dikwels:
Gassprekers - Uitstappies na geskiedenis verenigings, dit wil sê Gesinsoektog en die Nasionale Argief
Opleiding op die verskillende platforms - help selfs met die ontwikkeling van produkte

Ons sien daarna uit om u by ons gesin te verwelkom. Sluit vandag aan en ontdek jou verlede!
Ledegeld vir die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika (GSSA) word soos volg uiteengesit:
Ledegeld beteken dat u tot GSSA Nationaal EN 'n tuistak behoort en dat u die kwartaallikse publikasie Familia ontvang, afhangende van u keuse:

Opsie 1 - Familia slegs in elektroniese formaat Fooi R240
Opsie 2 - Familia in Hardekopie Fooi R350 (slegs RSA)
Opsie 3 - Familia in Hardekopie Fooi R890 (in die buiteland
Hierdie fooie sluit die takfooie uit. As u besluit om aan te sluit, word u toegeken aan 'n spesifieke tak, bv. Johannesburg-tak, Vaaldriehoektak, Wes-Kaapse tak, ens. Daar is 12 takke in die land en een virtuele tak, die  eGSSA genoem.
Die verskillende takke van die GSSA hef in sommige gevalle 'n addisionele verpligte fooi vir die nuusbrief van die tak, dit verskil van tak tot tak.
'N Afskrif van die aansoekvorm kan hier afgelaai word Mermbership Application 2021 en al die relevante inligting wat u benodig, is op hierdie vorm.
Daar is twee opsies om van te kies as u 'n lid van die GSSA wil word
Laai die toepaslike 2022 Lidmaatskap aansoekvorm af, besluit op die tak waarby u wil aansluit en betaal die toepaslike fooie. Stuur u ingevulde e-pos na die adres op die vorm en u sal per e-pos in kennis gestel word van u lidmaatskap.
U kan aansluit via die eGSSA-tak. Besoek hierdie bladsy: http://www.eggsa.org/sales/eshopedc_membership.htm en volg die instruksies. Die ledegeld van die eGSSA bestaan ​​uit drie elemente, naamlik lidmaatskap van die GSSA; lidmaatskap van die eGSSA en opsionele lid van 'n landgebaseerde tak.
Kontak ons ​​hier as u enige vrae het.