Compendium

Familysearch Skakels/Familysearch Links

Ons het nou drie belangrike lêers met Familysearch.org skakels We now have 3 important files with FamilySearch links. The files are: 
1) References found on NAAIRS that may be online  - this file contains mostly collections indexed on NAAIRS, as well as other estate file links. Click on the link in 1)
2) Civil registrations etcf - birth, marriages and civil deaths - not indexed on NAAIRS. All provinces. Click on the link in 2)
3) Digitised films with random collections. Click on the link in 3) 

1) Verwysings op NAAIRS wat moontlik aanlyn beskikbaar is - hierdie lêer bevat meestal versamelings wat op NAAIRS indekseer is, en ander boedel lêer skakels. Klik op skakel 1)
2) Burgerlike Registrasies, ens. geboorte, huwelike, en burgelike afsterwes nie geindekseer op NAAIRS. Alle Provinsies. Klik op skakel 2
3) Gedigitiseerde films met lukrake versamelings - ook in PDF formaat.Klik op skakel 3.

Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Ons stel ook voor dat jy na hierdie video's va Mathew Bode kyk op Youtube
Matthew Bode has a YouTube channel for South African research: https://www.youtube.com/channel/UCryl0vgdTEYX0zb1QxEOxiQ

Dankie aan Linda Farrel en Matthew Bode. 

  • Hits: 11351

Sterftekennisgewings en Boedelrekeninge - OVS

By hierdie skakel kan die eerste afdeling in wat mettertyd 'n reeks van geïndekseerde Vrystaatse boedellêers sal word, besigtig word. Die indeks is deur Jan van Jaarsveld opgestel. Hierdie dokument beslaan die indeksering van gegewens vervat in 104 boedelleers met betrekking tot inwoners van die Republiek Oranje Vrijstaat wat tussen 1846 en 1900 gesterf het. Die gegewens is ontrek uit mikrofilm no. 1367688 wat in die argief van "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" in Salt Lake City in die VSA geberg word. Volle erkenning word aan "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" wat die bron van die informasie is, verleen.

Klik Hier/Click Here

  • Hits: 7384