Bewaring van Foto's

Hierdie Power Point aanbieding is deur Mev Eureka Pottas aangebied by die Vrystaattak van die GGSA en word met haar toestemming hier geplaas.