Hoe kan ek kommentaar lewer of verbeterings aanbring?

Posted in GSSA Google Earth Cemetery Initiative

Kommunikeer asb met ons deur middel van e-pos.

Crystal_Clear_app_emailVir die kontakinligting skakel asb. oor na die "Cemetery Project Outline".