Begrafnisbriewe

Welkom by die Begrafnisbrief-versameling.   

BB collage

Hierdie versameling / album word in liefdevolle herinnering as eerbewys opgedra aan Familie en Vriende wie vir ons ‘n verskil gemaak het. Hierdie is ‘n gesamentlike projek van GGSA en SAGenealogie Gespreksgroep (SAGen) met GGSA wat die rol as gasheer vertolk. Die versameling van Begrafnisbriewe is in 2005 deur die eienaars van  SAGen begin. SAGen het goedgunstiglik toestemming verleen dat die Begrafnisbriewe vanaf SAGen na GGSA se webblad oorgedra word vir publikasie. Alle Begrafnisbriewe wat voorheen op FOTKI was, is na die nuwe GGSA webblad oorgedra.

GEDRAGSKODE

Wanneer GGSA Begrafnisbriewe vir publikasie ontvang, aanvaar GGSA outomaties dat die skenker daarvan reeds die nodige toestemming van die betrokke familie verkry het. GGSA aanvaar geen verantwoordelikheid om toestemming van betrokke families te verkry ten opsigte van Begrafnisbriewe wat deur individuele skenkers vir publikasie aangestuur is nie. Geen Begrafnisbrief sal voortaan binne een jaar van Datum van Afsterwe gepubliseer word nie.Hierdie briewe sal verwerk word, maar slegs na een jaar na Datum van Afsterwe vir die publiek beskikbaar wees.

 HOEKOM BEGRAFNISBRIEWE?

Begrafnisbriewe is 'n bron vol belangrike inligting wat gebruik kan word vir genealogiese en historiese navorsing. Genealogiese inligting ten opsigte van die oorledene, insluitend geboorte- en sterfdatums, nooiensvan, name en vanne van familielede, vorige woonadresse, plek van afsterwe en begraafplaas, kan hieruit verkry word. Tesame met die genealogiese inligting, kan dit ook as bron van plaaslike geskiedenis gebruik word.Begrafnisbriewe word geïndekseer en alfabeties gerangskik om dit vir die navorser makliker te maak om die data op te spoor. Die data kan gesoek word deur middel van die Soekenjin.
Kontak die begrafnisbrief koordineerder sou jy 'n bydrae wou maak.
Wilma Jansen van Vuuren

Ons Nuwe Projek : Begrafnisbriewe

Welkom by die versameling Begrafnisbriewe. Hierdie nuwe projek is ‘n gesamentlike projek van GGSA en SAGen-poslys.

Die versameling van Begrafnisbriewe is in 2005 deur die eienaars van SAGen-poslys begin. SAGen het goedgunstiglik toestemming verleen dat ons die Begrafnisbriewe vanaf SAGen na GGSA se nuwe webblad oordra vir publikasie.

Begrafnisbriewe bevat waardevolle genealogiese inligting. Die briewe word ge-indekseer en alfabeties gerangskik om dit vir die navorser makliker te maak om die data op te spoor. Die data kan gesoek word deur middel van die Soekenjin.

Wilma Jansen van Vuuren is die koördineerder van die projek. 
Wilma Jansen van Vuuren


  • Hits: 5792

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder