Noord-Transvaaltak - Biblioteek

Boeke rekenaarDie Noord-Transvaalse tak het uitstekende genealogiese bronne wat by die Erfenisstigting se Biblioteek in Pretoria gehou word. Die Noord-Transvaaltak en die Erfenisstigting het 'n ooreenkoms waarvolgens die stigting en die tak saamwerk om bronne vir genealogiese navorsing beskikbaar te stel.
Noord-Transvaaltak se versameling bevat boeke en tydskrifte in elektroniese sowel as gepubliseerde formaat. Hierdie gegewens handel oor Suid-Afrikaanse sowel as internasionale geslagsregisters, die 1820 Britse Setlaars en die koms van die Franse Hugenote, die Duitse sendelinge, Nederlandse immigrante, die Anglo-Boereoorlog en die Britse konsentrasiekampe. 'n Spesiale poging word aangewend om gesinsregisters en stamboeke van individuele gesinne te versamel en beskikbaar te stel. Die Biblioteek is in besit van sowel die SA Geslagsregisters (SAG) as die nuwer SA Familieregisters (SAF). Biografieë, 'n aantal doop-, huweliks- en lidmaatregisters is in die biblioteek beskikbaar, sowel as registers van verskillende begraafplase en die GGSA-begraafplaasopnameprojek.
Vrywilligers van die Noord-Transvaaltak en die voltydse bibliotekaris van die Erfnisstigting is beskikbaar om leiding en hulp te verleen.
Die Erfnisstigting-biblioteek is in die Erfenisgebou by die Voortrekkermonument. Op weeksdae is dit oop van 08:00 tot 15:00 en een Saterdag per maand van 10:00 tot 14:00 - die Saterdag wat saamval met die maandelikse vergadering van die Noord-Transvaaltak, gewoonlik die tweede Saterdag van die maand.
Die Erfenisstigting Telefoonnommer: 012-325-7885
Gedurende die Covid-19 grendeltyd was die biblioteek tydelik gesluit. Dit heropen op 4 Augustus 2020 met al die Covid-toegangsregulasies van toepassing, en die volgende beperkings in plek: Maandag (gesluit), Dinsdag tot Vrydag van 09:00 tot 15:00.
Laai die Noord-Transvaaltak Biblioteeklys af (in soekbare PDF-formaat)
Let daarop dat die 'n groot lêer is wat tyd neem om af te laai.
  • Hits: 5