Suid-Kaap Nuusbriewe

Display:

1ste Nuusbrief
 446.95 KB
 08-07-2019

Hierdie is die eerste tree van die Suid-Kaaptak om hul tak veral in die Suid-Kaap maar ook landwyd bekend te stel. Die eerste nuusbrief bevat 'n artikel oor die voorsitter se De Swardt familie
"This newsletter gives feed back on our last two really instructive meetings. We have some very knowledgeable members who have helped by sharing their experience, tips and genealogical expertise. There are several interesting articles which make a great deal of reference to FamilySearch, and a new regular called "From our Library Shelves" which includes small precis on some of the books in our Library. Then, who remembers the "man with the golden banana - the NBS! "

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder