FAMNEA NOV 2018 JAARGANG 15 UITGAWE 4

351 Downloads

FAMNEA NOV 2018 JAARGANG 15 UITGAWE 4

1. MARY JANE SMITHEY WILSON - George Schmidt van die Morawiese Sendinggenootskap was die eerste oprigter in 1737 van die eerste Protestantse sendingstasie in Suid-Afrika. Die H.O.I.K. het hom permissie gegee om ʼn sendingstasie vir die Khoi-Khoi op te rig – eers by Zoetemelkvlei en later by Genadendal.

2. THE BATTLE OF MOSEGA - January 17, 1837 - The Vaal River Battle was followed by the Battle of Vegkop near Thaba Nchu on October 16, 1836. Although the Matabeli impi was defeated at Vegkop it managed to carry off vast numbers of animals from the Voortrekker laagers.

3. BOYTJIE TERBLANCHE VAN HOBHOUSE SE VERHAAL - Sy invloed was verreikend, vir baie lank..

4. BEKORING VAN PLATTELANDSE KERKE - Philippe Menache, wat tesame met Darryl Earl David, meer as 153 Suid-Afrikaanse kerke in die platteland gefotografeer en in drie publikasies vervat het, was op 1 September die spreker by GGSA Noordwes se byeenkoms in die Potchefstroom Museum. En meer