FAMNEA MAART 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 1

255 Downloads

FAMNEA MAART 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 1

A short brief of the articles in this Famnea:

1.LAST SOLDIER: Direct descendant of the last soldier to fall in the Anglo Boer War, five generations and 100 years later, married into the OVK family

2.EERSTE VRYBURGERS: Kort artikel en name van eerste Vryburgers wat deur die Kompanjie vrygstel is.

3.BATTLE of YZERSPRUIT: The author, Prof. Gert van den Bergh’s version of one of the last battles of ABW II

4. NEDERLANDSE IMMIGRANTE BY OBERHOLZER & WONDERFONTEIN Enige jare gelede is ‘n paar sketse geskryf oor die nedersetting van meestal “Noord Nederlanders” by Wonderfontein, Oberholzer in 1928. In Sunnyside, Pretoria, was skrywer bevoorreg om kennis te kon maak met die eerbiedwaardige mnr. Jan Semmelink, afkomstig van die provinsie Drente, Nederland ……

5.O’KULLIS, MINNIE & WILLE, ‘n SKRYWERSFAMILIE. Die ouer geslag, gebore voor 1950, die middeljarige geslag, gebore 1950-1970 (oftewel die sogenaamde “baby-boomers”) en die jongeres gebore na 1970, sal elk op sy eie manier bogemelde drie name onthou.

6.THE STRANGERS IN THE BOX. Poem by PAM HARAZIM -1997 7. SOSIAAL.