FAMNEA 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 4

326 Downloads

FAMNEA 2019 JAARGANG 16 UITGAWE 4

FAMNEA 2019-04.

INHOUDSOPGAWE:

  1. POTCHEFSTROOM EN DIE BURGEROORLOG.
  2. HUMOR IN DIE ANGLO-BOEREOORLOG.
  3. ‘N GEWESE MONNIK KRAP DIE KAAP OM.
  4. DIE BANTOEOPSTAND.
  5. INSIDENTE UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN BETHULIE.
  6. FRANCOIS LEGUATS JOURNEY TO THE CAPE, MAURITIUS, RODRIGUES AND BATAVIA.