The Genealogical Society of South Africa
  • Home
  • Compendium
  • General Interest

Compendium

Different perspectives in researching Genealogy

Abrie de SawrdtAbrie de Swardt, the chairman of the Southern Cape Branch of the GSSA investigated varoius approchaes for researching family. He mentions a familiy heirloom that can bring to the fore the lineage of a family linked to a timeline. Then we find how history linked with politics can bring to bear how families link, sometimes as opponents and then how sport allows one to delve into the family register of specific families and the role of DNA in bringing to bear famous sport personalities. Indeed a thought provoking article.
Click to read more

Genealogie as anker vir ons kinders

Die Noord-Tranvaalse tak van die GGSA vier hierdie jaar ons 50tigste bestaansjaar. Almal doen ons navorsing met die oog op die instandhou van ons familiegeskiedenis en dit is ook redelik bekend dat belangstelling in familiegeskiedenis gedurende die laaste dekades wêreldwyd toegeneem het. Tog voel die navorsers nie noodwendig altyd die vreugde daarvan in eie geledere nie, naamlik dat ons eie familie en nageslag noodwendig die werk raadpleeg of in hul skik is met ons arbeid nie. Familienavorsing kan egter van groot betekenis wees: soms wanneer na grondeise gekyk word, maar ook op die dieper sielkundige waarde wat te doen het met enkelinge en groepe se herkoms en identiteit.
Klik hier om die volledige artikel te lees

Verengelsing van die Kaap tydens die Britse Bewind na 1806

Hettie Muller het hierdie navorsing gedoen op grond van haar navorsing oor die Wandrag familie. Die artikel "Op Soek na my Wandrag Voorsate" is in Familia 2015 Nommer 4 gepubliseer.
Aangesien my WANDRAG-stamvader sedert 1785 tot met sy dood in 1826 in die Kaap (Kaapstad) gewoon en gewerk het, het ek gewonder hoe die verengelsing hom en sy seun wat in 1793 gebore is, geraak het. Die seun is reeds in 1817 in Colesberg getroud en het in die binneland aangebly want hullle kinders is in Graaff-Reinet, Colesberg en Hopetown gemeentes gedoop. Hy moes dus op ‘n redelike jong ouderdom na die binneland vertrek het. Om hierdie redes het ek besluit om na die geskiedenis van verengelsing rondom daardie tydperk te kyk.
Klik hier om die artikel te lees