The Genealogical Society of South Africa

pdf DIE PARENTEELSTAAT VAN DIE ERASMUS Popular

1241 downloads

Download (pdf, 3.57 MB)

DIE PARENTEELSTAAT VAN DIE ERASMUS.pdf

2 INLEIDING Wie die spore van gister uitwis, verdien nie die glorie van more nie. Die prikkel vir die navorsing vir hierdie boek het gedurende die tagtiger jare van die vorige eeu ontvlam nadat ek ‘n boek getitel “ONS FAMILIEGESKIEDENIS” aangekoop het. Hierdie boek is ontwerp vir die doel om ‘n familiegeskiedenis op te teken en kort nadat ek begin het om navraag te doen oor my en Ina, my eggenote, se voorgeslagte en familiegeskiedenis het ek agtergekom hoe min inligting daaroor beskikbaar was. Dit was vir my verstommend om te moes hoor hoe min ons familielede van hul eie herkoms en hul familielede weet en daarom het ek besluit om navorsing te doen en te boekstaaf sodat ons weet waarvandaan ons kom en die inligting vir ons nageslagte behoue kan bly.