The Genealogical Society of South Africa

Op Soek na die Oorsprong van my Naam

OP SOEK NA DIE OORSPRONG VAN MY NAAM: ADRIAAN SAREL NEL (b10c2d8e3f4g4h5i1j1)
D.H. Pienaar skryf op “WOES” EK MOEDIG JOU DUS AAN OM JOUSELF BETER TE LEER KEN EN BEREKENDE VERANDERINGE AAN TE BRING IN JOU LEWE... en vra vervolgens
Het jy jouself al afgevra?:
Ken ek die regte betekenis van my van en name? Weet ek watter invloed my name uitoefen op my bestaan en hoe kan ek dit beheer of verander? Na aanleiding van bogenoemde stel ek my bykomende doel met my navorsing as volg:
1. Spoor die betekenis van my van en name op;
2. Verstaan die betekenis van my name en watter invloed dit t.o.v. die natuurlike en geestelike realms het. (realms = gebied, ryk, koningkryk, sfeer)
3. Wat is die oorsprong van my name.
4. Die O'NEILLS se verbintenis met ons Nelle in S.A. 

1. BETEKENIS VAN MY NAME:
NEL: ‘n Trotse Hugenote van in Suid-Afrika
Die van NEL is afkomstig van die Viking naam NJAL. 'n Groep Vikings het hulle in Ierland gevestig ongeveer 500 V.C. en het later bekend geword as die UI NEILL / O 'NEILL-groep. Volgens tradisie het hulle van HEREMON, die seun van MILLISIUS, die eerste absolute monarg van Ierland afgestam. Die O 'NEILLS van ULSTER is die oudste spoorbare familie wat in Europa oorgebly het. NIALL is 'n Ierse woord wat “Kampion” beteken. Die O 'NEILLS het hulle in die Tara-omgewing gevestig, nou bekend as County Meath, Ierland. 'n Tak van die O' NEILLS verskuif ongeveer 1300 N.C. na LYONS in FRANKRYK. Mettertyd het die naam verander na NEIL / NEEL. Toe die Franse Hugenote na Nederland gevlug het, het die Franse uitspraak van NEEL gelei tot die Nederlanders wat die van na NEL verander het. Klik op die Skyfies om te vergroot

imageimageimageimageimage


Adriaan: My eerste naam Adriaan is afgelei van die Latynse naam Adrianus of Hadrianus bedoelende afkomstig van Adria of Hadria. Vandag se betekenis sluit in: ryk, swart, geheimsinnig, donker een. My tweede naam, Sarel, en die verbuigings Carel, Charel, Charles: is van Germaanse afkoms en beteken nie-adelike vryman.
Nel: Bekwame, Moderne, Kreatiewe, Vriendelike, Vrolik, Aktiewe, Vrygewige, Temperamentele, Vlugtige, Ernstige, Gelukkig (kies wat by jou pas)
Ek kan my stamlyn terugspoor na drie van die stamvader se kinders (sien skyfie 1)
Namate my navorsing vorder kom daar nuwe uitdagings. (sien skyfie 5 vir my stamlyn) By my was dit my naam. Gou het ek vasgestel dat my naam beslis nie ʼn tradisionele NEL naam is nie alhoewel ek vernoem is na my oupa aan vaderskant. Die volgende name kom algemeen in die NEL stamlyn voor: Willem, Willem Adriaan, Pieter Willem, Johannes en ander met die name as kern. Dink aan Petrus Johannes. Natuurlik is ander name meer en meer gegee soos mans met dames getrou het en hulle vaders ook vernoem is.
2. OORSPRONG VAN MY NAME:
Toe ek my ouma groot aan vaders kant Aletha Maria Francina de Beer (e8f11), getroud met Petrus Johannes Nel (f4g4), se lyn begin navors in ons biblioteek, kry ek daardie hoendervel oomblik waarna Ferdie van Wyk verwys. (sien skyfie 3 en 4 vir my de Beer stamlyn). Dit was vir my ʼn deurbraak. Ek koop die de Beer laserskyf en begin deur my ouma en haar voorgeslagte te soek. Ek kom agter dat haar oupa aan vaderskant Adriaan Carel de Beer (a2b5c4d8) is. My naam is dus moontlik afkomstig uit die de Beer lyn. Maklik, wat wou. Daar stop die naam sonder enige verdere verwysing.
Hierdie Adriaan Carel de Beer se ouers is, Johannes Mattheus de Beer (a2b5c4) en Cornelia Nel (b9c8). Dus nog ʼn Nel in my stamlyn. Maar nêrens kry ek verdere verwysing na my naam nie. Die name van Cornelia se ouers is Adriaan Nel (b9) en Catharina Appel (b2c4). Is my naam dalk ʼn samestelling van die twee name begin ek wonder???
Ek besluit om die “monster” mev Google te raadpleeg en op ‘n Hollandse webwerf http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/moderne-jongensnaam-maken-van-catharina.416430/ kry ek onder andere die manlike weergawe van “Catharina”, is “Carel” en nog so 10 ander seuns name ook. Is dit toevallig?
Het ek die oplossing van die oorsprong van naam gekry??
Ek voel redelik gelukkig met die fonds.
As dit onwaar is wie gaan navraag doen?? Maar ons is mos nie gelukkig as ons nie die hele oplossing het nie. Gevolglik probeer ek ander verwysings. Ek soek na ander vorme van name en kry uiteindelik ʼn berig oor die prinses van Cam¬bridge gepubliseer op Woensdag, 06 Mei 2015 01:12: Die hertogin Kate en hertog William se nuwe babadogtertjie, wat Saterdagoggend gebore is, se naam is Charlotte Elizabeth Diana. Kensington-paleis het getwiet: “Die baba sal bekend wees as haar koninklike hoogheid prinses Charlotte van Cambridge.” Charlotte is die vroulike vorm van haar oupa prins Charles se naam. Charlotte is op haar beurt ‘n wisselvorm van Catherine
Nou moet ek nog net vas stel hoe ek die inligting gaan gebruik, Of is daar ʼn ander rede vir die naam Sarel?
Ek sal nie rus voor ek die regte antwoord het nie.
Wat 2 en 4 van my bykomende doel soos hierbo gestel, betref, Hierdie twee onderwerpe verg verdere deeglike navorsing en wanneer ek dit klaar het, sal ek my bevindinge publiseer.
Baie dankie

Kieserslys DVD

DIE GGSA 1984 KIESERSLYSPROJEK DVD
DVD 2 met die data van die 1984 Kieserslys is nou beskikbaar. DVD 2 bevat 572 Excel lêers elk met tot 5271 name. (die totale 1984 Kieserslys). Die lêers word in Excel formaat sowel as in Zip formaat op die DVD verpak. Die data is in die volgorde soos dit in die kieserslys mikro-fiche voorkom maar dit is dan ook soekbaar d.m.v. Windows Explorer Soekfunksie. Daar is net minder as 3 miljoen name met geboortedatums, van en volle name, nooiensvan, adres soos deur Binnelandse Sake aangetoon in 1984 en dan ook die beroep van die persoon.
DVD 2 kos R 280,00 plus posgeld binnelands R 35,00 en R 75,00 buitelands. GGSA Takke kan bestellings plaas vir hulle lede en korting van 15% vir hulle takke verdien. Die data kan ook per Dropbox of WeShare gestuur word – tel net R 35 by vir datakoste (ipv R 35 vir posgeld) aangesien die volume nogal groot is – die data word dan in Zip-formaat gestuur.
84 KieserslysBestellings kan geplaas word by orders@genza.org.za Versending kan ook per Dropbox of WeShare gedoen word. R 35,00 word gehef vir data koste: Totaal R315-00. Korting van R 42, 00 per DVD vir GGSA takke wat bestel
Doen inbetalings by: Nedbank. Rekeningnaam: GGSA-GSSA; Killarney Tak Takkode: 191605; Rekeningnommer: 1916051332. Verwysing: KS+Voorletters en Van. [Voorbeeld: KS-MEduToit].
LW: Volledige afleweringsadres asook bewys van betaling moet verskaf met bestelling.

Brokkies/Snippets

GENEALOGIESIMPOSIUM: SATERDAG 12 AUGUSTUS 2017                           GGSA Logo met onderskrif Versag               GGSA Logo met onderskrif Versag

Aangebied deur vier takke: Noord-Transvaal, Vaaldriehoek, Johannesburg en Wes-Gauteng.               
97 ywerige genealoe het die simposium bygewoon. Die sprekers het hulle baie goed van hul taak gekwyt.     
Die onderwerpe was uiteenlopend van aard. Apart from providing well researched family stories intertwined with history a factual  
description of the implications of the amendments to the the Copyright Act provided food  for thought for the attendees. 
An exciting insight into the little known resources of the Police Archives was provided.

 

 

 Margaret Gundry -  Five Women from St Helena -   I have been researching Sarah Riley on Tristan da Cunha and St Helena and again and again in my research I came across the   Margaret Gphrase “In 1827 Captain Amm/Ham brought five ladies from St Helena as wives for the five bachelors on the Island.” It became my mission to work out who these ladies were by working from the baptismal and marriage records and then to try and trace them back to St Helena. I can’t say that I have been really successful so far although I think I have traced Sarah Riley back to a baptism on St Helena.                      

Isabel GIsabel Groesbeek - Die sinergie tussen genealogie en godsdiens (500 jaar na Reformasie.  As genealoog sedert 1988, eers as navorser by Genealogie-Inligting, RGN en later as private navorser, het ek ‘n besondere waardering vir kerkregisters ontwikkel. Vanjaar vier die Protestantse kerke regoor die wêreld 500 jaar Reformasie en met die viering in gedagte het ek gedink dat ek graag oor die sinergie tussen genealogie en godsdiens met u wil gesels.


Charline Wentzel -
Ouma vertel ons bietjie.......   'n Reis deur ou  kiekies om met die kleinkinders te deel hoe interessant en gevarieerd hulle voorgeslagte  se geskiedenis was. Charline WEenvoudige mense tot die met meer aansien, tog is nie een se verhaal minder belangrik nie . Ouma se verhaal het as 'n jong dogtertjie op die plaas tydens die Anglo-Boereoorlog begin. Glashelder kon sy die verskillende gebeure verhaal. Ouma Catharina Magdalena Vorster (x ZA de Beer) het hulle wedervarings opgeteken en aan elkeen van haar kleinkinders n boekie oorhandig. Dit bly n baie kosbare besitting. Daarmee saam het talle foto's behoue gebly.                        

Robert B Robert Bush - Sometimes it is Easy. Researching my maternal grandfather, Jasper Bradley Hall lead me to a very interesting lady Catherine Hall (Wager).  The Wirksworth.Org.UK web site, run by John Palmer provided a one stop research site for the Wirksworth area and I obtained a lot of interesting information on Catherine. ……. and …….. Sometimes it is Not So Easy. The second lady that I discussed was my paternal great-grandmother Emmah Miller (Hannah) 1861 to 1893, Graaff-Reinet, my oldest South African born ancestor.  She is my one of my three brick walls and I have not been able to research her line any further.

 Erna Buber-de Villiers - Formidabele Vroue/ Unsung heroines. Ek bespreek die elf lede van my pa se matriargale lyn in Suid-Afrika vanaf stammoeder  Margaretha Geertjen/Grietje GERRITS Erna B(mtDNA T2b3-C151T)  tot by my my ouma, Johanna Barbara Frederika BUITENDAG. Hul stories strek vanaf 1662 tot 1980, vanaf lewe in e vroeë Caeb en die latere ontberings tydensdie Suid-Afrikaanse Oorlog, tot die omswerwinge van ‘n Spoorwegman se se vrou in die eerste helfte van die 20e eeu.

Neels CNeels CoertseVoorgestelde wysiginge  aan die Outeursregwet - Die voordrag het in hooftrekke oor die wysigingswetontwerp oor outeursregte gegaan. Oa voorgestelde wysigings t.o.v. musiek, videos, literatuur, kunswerk & rekenaarprogrammatuur ens word gedek. Die outeursreg van tabelle hoewel nie die inhoud nie, maar die samestelling is ook bespreek. Die filosofie van wetsopstelling het verander en daar word gesorg vir die minderbevoorregtes

Brig. Hennie Heymans Onderbenutte Genealogiese Polisiebronne. Misdaad is so oud soos die Hennie Hmensdom self. Polisie hou oog oor gemeenskap. Daar is wettige bedrywighede, onwettige bedrywighede of versuime en algemene verdagte optrede. Bronne sluit dinge in soos medaljes - soldaat en polisieman se CV wat hy op sy bors dra, nommer, rang en naam rede vir  toekenning. Die  SAP se magsorders sluit  aspekte in soos sterftes, eervolle vermeldings, toekenning van medaljes, dekorasies en ordes. In ou magsorders is sterftes, attestasie,  bevordering, eervolle vermeldings, sportkampioene, eksamenrade, In die ou polisie argiewe is daar verdagtes se leggers, bekende moordenaars die diamanttak – oudste  aaneenlopende polisie-eenheid. En meer.

 

 Die simposium is opgeneem op video en kan besigtig word by  hierdie skakel: The symposium was recorded and can be viewed at this link.

https://livestream.com/accounts/17162445/events/7631996/player?width=640

  het hierdie fasiliteit beskikbaar gemaak.

3H7B0847 Saal3H7B0860 Margaret3H7B0965 Dave K3H7B1121 Janine en span3H7B1139 Middagete

 

Join Now

boertjie drink teeThere are two options to choose from should you wish to become a member of the GSSA.
1)Decide on the branch that you would like to join by visiting the GSSA website http://www.genza.org.za. Then on the page of the branch of your choice select  “contact us” and forward your completed form to the membership committee member. 2) You can join via the eGSSA branch. Visit this page: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm and follow the instructions. The membership fee of the eGSSA consists of three elements, viz. membership of the GSSA; membership of the eGSSA and optional member of a land based branch as well. Download the apllication, complete the form and submit the form to the branch of your choice as described above
Application/Aansoek (Scroll down on the page for the Afrikaans version)

Sources

Versameling Grafte 1
Many people pass idly by cemeteries and little graveyards next to the roadside. Very few people realise that on headstones a wealth of information lies to be exploited. Many genealogists will go out of their way to visit graveyards and cemeteries, Information such as birth and  date of death, full names of the deceased and in some cases the name of the spouse can be found. This may lead to a breakthrough in the family researcher's quest. Over the years the members of the GSSA photographed thousands of headstone. These have been uploaded to eGSSA website. 

DNA Research

dna logo Jaco

 There are basically three types of DNA tests: Y-DNA – Y-DNA is passed on from father to son along a direct paternal line and it is therefore possible to track the paternal surname from one generation to the next. For this reason, only men are eligible for this test. mtDNA – All children inherit mtDNA from their mothers and since mtDNA traces generation after generation of one's direct maternal ancestors, both sexes are equally able to determine the origin of their maternal line. Autosomal DNA – this ‘Family Finder’ test literally hundreds of thousands of possible SNPs for precise DNA correlations/matches with others across all of one's genetic lines. This test is therefore also available to both sexes