The Genealogical Society of South Africa

Randhere (Rand Lords) en hul Nalatenskap

Gavin McInnes'n Onbekende kant van die geskiedenis is tydens Juniemaand se takbyeenkoms belig toe Gavin McInnes oor die Randhere (Randlords) gepraat het. Hulle word gewoonlik as uitbuiters, opstokers en die mense wat die Anglo-Boereoorlog ingelei het, beskou. Is dit al wat hulle was? Gavin het 'n ander sy van die Randhere aan sy gehoor voorgestel.
Die begrip Randhere is nie net 'n ekonomiese term nie maar verwys ook na 'n magsterm en interessant genoeg is dit 'n foutiewe persepie dat hulle slegs Engelse nuutgevonde kapitalistiese elite was. 'n Groot aantal was Duitse Jode.
Die agtergrond waarteen die geskiedenis van die Randhere afspeel, is dat die boererepubliek in 1886 beswaarlik 'n lening van £5000 kon bekostig terwyl die Staatsreserwes nege jaar later op £4.2 miljoen gestaan het. President Kruger se salaris het van £3000 na £8000 vermeerder en Pretoria kon imposante geboue soos die Raadsaal en die Paleis van Justisie bekostig.
Die artikel is geskryf deur Rentia Landman.

klik hier om die volle prentjie te kry

Brokkies/Snippets

GENEALOGIESIMPOSIUM

Aangebied deur vier takke: Noord-Transvaal, Vaaldriehoek, Johannesburg en Wes-Gauteng

SATERDAG 12 AUGUSTUS 2017

Kerksaal van die Gereformeerde Gemeente

h/v Stasieweg en Monumentlaan Lyttelton (S 25.83686 E 28.20682) 

Kontak Rentia Landman vir meer informasie:
rlandman@lantic.net

Klik hier om die program te sien

 

² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

 

Die 10e Genealogie - & Familie-Erfenisfees met verskeidenheid uitstallers & inligtingsessies

The 10th Genealogy & Family Heritage Expo with a variety of exhibitors & information sessions

Wanneer/When Sa. 2.09. 2017 - 08h30 - 13h30

Waar/Where Atrium, Lanciastraat 269, Lynnwoodrif, Pretoria (GPS: E28.17’56.1” S25.45’49.3”).

Koste/Cost Toegang is gratis Gratis/Entrance Free;

Boeke, eetgoed & drinkgoed te koop/books, food & drinks for sale

Navrae/Enquiries Isabel Groesbeek -  www.isabelgroesbeek.wix.com/expo

OF/OR Facebook: Families Info SA

 

Herdrukte Boeke

Heruitgawe BoekeGGSA het pas ‘n reeks boekies bekend gestel – boekies wat voortaan in elke takbiblioteek beskikbaar sal wees vir taklede om navorsing te doen by takbiblioteke.
Hierdie projek is deur Dennis Pretorius van stapel gestuur om te verseker dat familiegeskiedenis en stamregisters wat in klein volumes deur amateur genealoë vir hulle eie familie gedruk of getik is, nou herdruk gaan word in ‘n genommerde reeks onder die banier van GGSA. 
Dennis vertel dat baie geesdriftiges oor baie jare hulle eie registers en geskiedenisse opgestel het maar net beskikbaar gemaak is aan hulle eie familie of soms in baie klein oplae publiseer het. 
GGSA se plan is om hierdie dokumente, met toestemming, te herdruk in die oorspronklike formaat maar gebind in ‘n GGSA omslag en elk met ‘n unieke reeksnommer. Elke tak sal een kopie gratis ontvang.
Die volgende is die eerste 6 in die reeks – afskrifte kan by GGSA se boekwinkel aangekoop word – doen navraag deur e-pos te stuur aan Simon du Plooy by orders@genza.org.za
1 Die nageslag van Dirk Marx – FW Marx @ R 80
2 Byvoegsel tot Marx Nageslag – FW Marx @ R 120
3 Die voorsate en nasate van Andries Stephanus du Toit van Magatoshoek – IJ du Toit @ R 80
4 Die geskiedenis van die Wagners van Rondebosch – Adriana Barrett @ R 50
5 Ballot Familie in SA – FW Marx @ R 105
6 Goedgedach Heilbron se Du Plooy’s – PJ du Plooy @ R 65
Versendingskoste per “track-n-trace” fasiliteit beloop R 40 vir 1 of 2 boeke en R75 vir 3 tot 6 boeke – meer as 6 sal R 105 beloop.
Lede wat nog soortgelyk brondokumente en publikasies het kan gerus vir Dennis laat weet by krugersdorp@pixie.co.za – hy sal graag wil weet daarvan

Join Now

boertjie drink teeThere are two options to choose from should you wish to become a member of the GSSA.
1)Decide on the branch that you would like to join by visiting the GSSA website http://www.genza.org.za. Then on the page of the branch of your choice select  “contact us” and forward your completed form to the membership committee member. 2) You can join via the eGSSA branch. Visit this page: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm and follow the instructions. The membership fee of the eGSSA consists of three elements, viz. membership of the GSSA; membership of the eGSSA and optional member of a land based branch as well. Download the apllication, complete the form and submit the form to the branch of your choice as described above
Application/Aansoek (Scroll down on the page for the Afrikaans version)

Sources

Versameling Grafte 1
Many people pass idly by cemeteries and little graveyards next to the roadside. Very few people realise that on headstones a wealth of information lies to be exploited. Many genealogists will go out of their way to visit graveyards and cemeteries, Information such as birth and  date of death, full names of the deceased and in some cases the name of the spouse can be found. This may lead to a breakthrough in the family researcher's quest. Over the years the members of the GSSA photographed thousands of headstone. These have been uploaded to eGSSA website. 

DNA Research

dna logo Jaco

 There are basically three types of DNA tests: Y-DNA – Y-DNA is passed on from father to son along a direct paternal line and it is therefore possible to track the paternal surname from one generation to the next. For this reason, only men are eligible for this test. mtDNA – All children inherit mtDNA from their mothers and since mtDNA traces generation after generation of one's direct maternal ancestors, both sexes are equally able to determine the origin of their maternal line. Autosomal DNA – this ‘Family Finder’ test literally hundreds of thousands of possible SNPs for precise DNA correlations/matches with others across all of one's genetic lines. This test is therefore also available to both sexes