The Genealogical Society of South Africa

NTvl-Stories

Euforiese-, Hoenderveloomblikke- Alta Jamison

Images

Euforie word gedefinieer as ʼn staat van intense vreugde, geluk, behaaglikheid. Nooit het ek kon dink dat my belangstelling in genealogie tot vele sulke euforiese-, hoendervel- en selfs eerbiedige oomblikke kon lei nie.
In Maart 2018 arriveer vyftien verpakte kartondose uit Bristol in Engeland by ons aan’t huis. Die ontginning van hierdie houers het ʼn vier-weke lange staat van innerlike histeriese vreugde by my ontketen. Ons huishouding het tot ʼn knersende stilstand gekom en my gesin moes maar met geduld verlief neem met my akute toestand. In die houers was die besittings van my man se ouma (Hilda Watney Jamison née Wilson, 1912 – 2012) en tante (Jean Alison Jamison, 1952 – 2015) wat deur die familie uitgesorteer is en na die Jamisons in Suid-Afrika aangestuur is. Die inhoud het ingesluit stapels ou familiefoto’s (waarvan die meeste geïdentifiseer was), 19de eeuse amptelike dokumente soos huweliksertifikate, testamente en koop/verkoop kontrakte, pakke neergepende familieregisters, -geskiedenisse en -stories, ou boeke, joernale en ‘n Bybel wat aan voorvaders behoort het, oorspronklike waterverf-kunswerke deur vroulike voorsate wat in die 1800s geleef het, koerantuitknipsels en familiebriewe uit die 19de en 20ste eeu gedateer, insluitend briewe van krygsgevange-familielede asook kosrantsoen-koeponne uit die Tweede Wêreld Oorlog, en artefakte soos juwele, ʼn uitgekerfde ivoor-juwelierhouer uit Britse Indië en - vir my die kosbaarste - die seremoniële swaard van my man se grootoom (Antony Geoffrey Jamison, 1910 – 1939) wat op 3 Junie 1939 in die HMS Thetis duikbootramp aan die Walliese kus oorlede is.
Ek het geen erg aan die geldelike waarde van al hierdie items nie. Inteendeel, die onskatbare historiese en sentimentele waarde daarvan is vir my van veel groter belang, en móét vir die nageslag (en historiese navorsers) bewaar bly. Oor ‘n tydperk van drie maande is al die inligting en foto’s met opgewondenheid bygewerk op my bestaande webwerf The converged history of families Kruger and Jamison (http://altathegenealogist.org.za). Nou sien die geskiedenis van die Brandreth, Green, Heyworth, Jamison, Wilson en Wrigley families soveel vollediger, akkurater en ryker daar uit.
Ek voel baie geëerd dat die Jamison-familie my as kurator van hul familie se geskiedenis aangestel het en hoop om tannie Jean se kundige skoene vol te kan staan. Die euforie duur voort …

Hoe lank soek mens. . . . .

                                                 Wanda Minnaar

Soos meeste genealoë was daar vir my ook al oor die jare asem ophou oomblikke:   kan dit regtig waar wees?  Het ek regtig die skakel gevind? Twee sulke oomblikke sal my altyd bybly.

Ek het met hierdie stokperdjie begin omdat ek die vraag wou antwoord of ek ʼn Hugenoot Minnaar is en of my voorouers dalk latere immigrante was. 

Teen die tyd wat die genealogie gogga my gebyt het, was beide my ouers reeds(vroeg) oorlede.  My Dadda was die 12de van 13 kinders.  Sy suster net ouer as hy,  het drie getikte bladsye gehad waar die broers en susters en hul gades en meeste van die kinders aangeteken was.   My tante het vir my ʼn afskrif gegee.   Dit was ʼn vertrekpunt.   Net sover terug as my oupa Jacob Pieter MINNAAR.

Soos die proses werk, het ek op oupa Jacob se sterfte kennis (SK) in die Pretoria Argief sy ouers se name gekry en op grootoupa Johannes Stefanus Josua se SK weer sy ouers, Jacob (sonder die Petrus/Pieter) en Susara Susanna (sonder die Aletta) Minnaar (eintlik Joubert).  Ek het ook  my grootoupa, Johannes Stefanus Josua MINNAAR, en -ouma, Martha Johanna ROUX, se huweliksbevestiging in die NG Kerk, Kaapstad, op ʼn mikrofilm by UNISA gevind.   En dit was al wat in die noorde beskikbaar was.   Die res is in die Kaap.

In die Kaapstad Argief volg ek weer die SK-lyn.   Op Jacob Pieter (gedoop Petrus) MINNAAR se  SK is ʼn seun Johannes Josua maar geen Johannes Stefanus Josua.  Die SK-lyn dui daarop dat ek wel ʼn Hugenote Minnaar is MITS ek Johannes Stefanus Josua kan vind.

Doopregisters is volgende.  In die Drakensteinse doopregister vir  4 Sept 1839 doop Jacob Pieter MINNAAR en Sara Susanna Aletta JOUBERT ʼn seun, Jacob Pieter Minnaar wat volgens die doopregister op 9 Mei 1839 gebore is.  Hierdie kind verdwyn uit die rekords.   Hy verskyn nie in SAG nie en ook nie op sy vader se SK nie.   (Die Jacob Pieter wat wel verskyn is uit sy tweede huwelik gebore.)

Op 12 Maart 1843 doop Jacob Pieter MINNAAR en Sara Susanna Aletta JOUBERT weer ʼn seun, Johannes Stephanus (sonder die Josua) maar sy geboorte datum is 7 Februarie 1843!!!   Uiteindelik:  ek het my grootoupa gevind – al het die skriba ʼn fout gemaak -  en kan bevestig dat ek Hugenote bloed in my are het.

Terwyl ek so met die Minnaars besig is en danksy Alex Fuchs se Du Toit-boek, ook met my mamma se Du Toit-lyn,  word die skreiende afwesigheid van  groei in ʼn bepaalde kwartier staat al hoe meer opvallend.

Wie was Alida Jacoba NIEMAND, *20 November 1876:  my Dadda se moeder?  

Ek het heelparty Alida Jacoba NIEMAND’s raakgesoek maar nie een was die regte een nie.   Die streng volgorde van die naamgewing van haar kinders het ʼn leidraad besorg.   Die eerste kind was Martha Sophia.   Sy is jonk oorlede.   Familie legende het dit dat sy deur ʼn slang gepik is.   Die dertiende kind is weer Martha Sophia.   Dit het my laat dink dat Martha Sophia dan Alida Jacoba se moeder moes wees.

Ek het op Family Search AL die Vrystaatse doopregisters vir die periode 1876 – 1886 deurgewerk.  Al die Vrystaatse huweliksregisters vir die periode 1860 – 1878 ook.  Niks.   Niks.   Niks.   7 jaar lank.

In September 2017 is ek in die Kaap en het tyd om een oggend gou by GISA in Stellenbosch ʼn draai te gaan maak.   Daar kry ek Alida Jacoba, gebore 20 November 1876, gedoop  Februarie 1877, in ʼn Kroonstad doopregister.   Maar met die vinnig kyk na mikrofiche’s is die pa nie NIEMAND nie so ek ‘blaai om’ en kyk nie verder nie.

Op 28 Oktober 2017 sit ek in die biblioteek by die Erfenis Stigting, Voortrekker Monument, Pretoria, op die rekenaar en werk en kom op ʼn doopregister vir Kroonstad af  en daar vind ek vir die periode 1881 tot 1889 vier kinders wat gedoop word vir die ouerpaar Carel Willem Pieter NIEMAND (wat ek geweet het Alida Jacob se pa was) en Martha Sophia VERSTER.   Al hierdie kinders het aangewese doopouers want hulle by die oudste van hulle is die inskrywing “onecht”.  Die res het nie die “onecht” inskrywing nie maar by een word wel “gratis” aangedui.  “Echt” of nie, “gratis” of nie, ek het Martha Sophia gevind.

Ek soek verder en kry ʼn Bothaville huweliksregister onder oë.  En voorwaar op 21 Mei 1894 is Carel Willem Pieter NIEMAND (50 jaar oud) en Martha Sophia VERSTER (42 jaar oud), getroud!

Ek sal, wanneer ek eendag weer in die Kaap is, teruggaan GISA toe en weer na films 471 en 472 gaan kyk en daardie Alida Jacoba se doop inskrywing goed bekyk.   Ek vermoed dat haar doopouers se name in die ‘ouers’ kolom ingevul is en dat haar biologiese ouers se name waarskynlik in die getuie kolom verskyn.

Kan ek al juig oor Alida Jacoba NIEMAND?  Streng gesproke seker nie maar ek het net die ‘gevoel’ dat ek haar gevind het.   ‘My’ Alida Jacoba se kwartier staat is nou nogal indrukwekkend!   Ek hoop dit bly so.

En hoekom het ek nie na haar ouers se SK’s  gekyk nie?   Want daar is nie.   Hulle was ʼn ARM mense.  In die argief is ʼn velletjie papier wat sê hy is oorlede en kan die leen beeste maar aan sy weduwee gegee word.

Daar word dus aanhou soek.   Tot jy vind.  Êrens is daar iets.

Soektog na Engelbrechtsdrif lewer verrassende resultate

Tydens die Argieftoer na Bloemfontein, het ek en n mede reisiger Rina Steenkamp, besef dat die inligting wat die dokumente in die Argief aan die lig gebring het net die eerste tree na die volgende stap was naamlik om self die plekke te gaan opsoek.
So het ons dan afgesit Heilbron toe waar albei van ons se voorouers vandaan gekom het. Rina het die dienste van n skitterende gids en uitstekende historicus van die omgewing, mev Quarta Pretorius bekom.Dit wat Quarta nie geweet het nie, het sy geweet wie weet.
Op my vraag na waar Engelbrechtsdrift was het sy my verwys na mnr Piet Lombaard. Engelbrechtsdrift was vir jarelank vir my n probleem. Kort voor my pa se dood, ongeveer vyftien jaar gelede, het ek hom en my ma op n reis om die Vaaldam geneem op soek na sy geboorte grond, hierdie geheimsinnige altyd ontwykende Engelbrechtsdrift. Sommige was selfs van mening dat die plek nou onder die waters van die Vaaldam was.
Maar Piet het geweet waar dit was:
Jarrrre gelede was daar n skooltjie op die plek, die Stofberg Gedenkskool. Ds AM Hofmeyr was destyds die leeraar. Weens die groepsgebiede wet van die Apartheidsera moes die skooltjie wat later swart predikante opgelei het, verskuif en die gevolglike besluit wat gemaak is was om die bestaande geboue in n tronk te omskep. Vandag is dit bekend as die Groenpunt Gevangenis. Wat destyds bekend was as Engelbrechtsdrif is nou op die terrein van die gevangenisdienste naby Denysville aan die oewers van die Vaaldam. Nog meer, Piet het ook geweet dat daar n familie begraafplaas op die terrein was en nog des te beter, het hy geweet waar om dit te vind.
Daar tussen die lang gras wat lank genoeg was om n olifant in te kon wegsteek was n tiental grafte, onder andere die graf van die stamvader Gerhardus Christoffel Engelbrecht en sy vrou Sara Johanna nooi Van Staden.
Piet het verder ook nog die oorspronklike kopie van De Kerbode Het Weekblad 1908 waarin die storie van die Stofberg Gedenkskool gepubliseer is. Daarby het hy ook kopieë van die notules van die ouer/onderwyser vergaderings waarin oa die naam van n ene PT Engelbrecht, seker my oupa-grootjie, genoem is.
Praat van LUCK ! This was my lucky day. Sonder geluk aan ons kant sou al hierdie dinge vir my geslote gebly het. Om toestemming te kon verkry om al die bogenoemde aktiwiteite te kon verrig moes Piet n epos aan die owerhede rig en nog wag vir n antwoord, nie alleen n antwoord nie maar daarby ook n gunstige antwoord.My dank aan elkeen wat hier genoem is en ek sal enige verdere inligting oor hierdie storie asook oor die Engelbrechts Engelbrechtsdrift verwelkom. My selnommer is 072 2829 878 en landlyn 012 253 0845.
Jeanne van der Merwe
Klik op die foto's om te vergroot. Could not open a directory stream for /home/familia/public_html/images/NTvlFotos/Engelbrecht/

Mattheus of Matthews

Geskryf deur Pieter Van Aardt

Die verandering van slegs een letter in ‘n van kan ‘n groot verskil maak en taamlik verwarring skep, veral as sterfkennisse van meer as sestig jaar gelede, die enigste bron van inligting is.

Hou ook in gedagte dat sommige van hierdie sterfkennisse handgeskrewe is en dus plek-plek moeilik leesbaar. In die vroeë jare tagtig, toe ek nog ‘n groentjie op die gebied van genealogie was, het ek ‘n geval teengekom wat my op daardie tydstip heeltemal in die war gehad het, ooglopend as gevolg van ‘n gebrek aan ondervinding.
Destyds was die TAB in die kelderverdieping van die Uniegebou gehuisves. Om daar navorsing te gaan doen, moes ek kantoortyd afknyp en gewoonlik was daar nie baie tyd beskikbaar nie. Daar was ook nie digitale kameras nie en kopiëring van dokumente was (sover ek kan onthou) nie beskikbaar nie. Gevolglik moes alle inligting in boedellêers, soos bv. op sterfkennisse, met die hand afgeskryf word terwyl ek in ‘n wedloop met die horlosie gewikkel was. Op ‘n dag kom ek toe op boedel nr. 1906/38 af. In die lêer was twee sterfkennisse. Die eerste (handgeskrewe) sterfkennis het die volgende inligting bevat:
Hendrik Petrus van Aardt known as Henry Matthews.
Vader: Willem Adriaan van Aardt  Salomina Catherina Mattheus Van Aardt Matthews
Moeder: Salomina Catherina Matthews (formerly Van Aardt) 
Ouderdom: 28 jaar 6 maande
Woonplek: 3de Laan 16, Orange Grove, Johannesburg
Single
Datum van dood: 21 Mei 1938
Geteken te Johannesburg 15 Junie 1938
S.C. Matthews Mother present at deathbed.
Skuins oor die sterfkennis is ‘n nota: See amended D/Notice

Die tweede (getikte) sterfkennis het soos volg gelui:
Henry Matthews (formerly known as Hendrik Petrus van Aardt)
Vader: Willem Adriaan van AardtMoeder: Salomina Catherina Matthews (formerly Van Aardt)
Ouderdom: 28 jaar 6 maande
Woonplek: 3de Laan 16, Orange Grove, Johannesburg
Single
Datum van dood: 21 Mei 1938
Geteken op 16 Mei 1939 (handtekening onleesbaar)

Continue Reading

Ossewabrandwag

Klik op die foto's om te vergroot

Geskryf deur Sam Bach

Dit wil voorkom asof die onderwerp van ons Septemberbyeenkoms vir baie mense van groot belang was, want die Kunsgalery waar ons byeenkom, was gepak met bykans 150 mense. Dalk was dit ook omdat daardie deel van ons geskiedenis so verwaarloos was. Dit is hoe ons spreker Charl Blignaut (foto hieronder) sy aanbieding ingelei het.

"Die storie van die Ossewa-Brandwag is een wat redelik verwaarloos was tot die jare tagtig – en selfs tot vandag toe nog," het Charl Blignaut, bekroonde historikus verbonde aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus gesê.

According to Blignaut this history of a large number of our fellow Afrikaners was largely forgotten and found some expression only in obscure journals mainly perused by academics. His six years of study also highlighted the role of Afrikaner women in resisting the Smuts regime's war effort.

image

"Deur te fokus op spesifiek die rol van die Afrikanervroue wat deel van die Ossewa-Brandwag (OB) was, kan ek die historiese konteks van die OB skep, 'n beweging wat baie maklik misverstaan kan word."

Volgens Blignaut was die 100-jarige herdenking van die Groot Trek in 1938 die impuls vir die totstandkoming van die OB. Baie Afrikaners se oogmerk was destyds die herstel van die ou republikeinse ideaal, wat met die Anglo-Boereoorlog tot niet gegaan het. In die emosionele opwelling van die Eeufeesvierings oor die land heen was die OB se gestelde doelwitte dan ook die handhawing van taal en tradisie, die uitbou van Afrikaners se godsdienstige, kulturele en materiële belange en die kweek van vaderlandsliefde en nasietrots. "Dit was regtig 'cool' om 'n Afrikaner te wees," aldus Blignaut, "iets wat ons ons nouliks vandag kan indink."

The outbreak of the war in September 1939, only months after the OB's establishment, would change the character of this cultural movement virtually overnight into that of a resistance movement. This was because Afrikaners were bitter about being involved in a war in defense of Britain, almost a repeat of the 1914 Rebellion.

"Maar die OB kan nie met verregse organisasies vergelyk word nie," het Blignaut gesê. "Deur oppervlakkig na die beweging te kyk, soos om op sy simbole en militaristiese

image

struktuur te fokus, lei nie tot verstaan van die OB nie. Dit was 'n massavolksbeweging met intellektuele leierskap, wat hom vir ander kwessies beywer het as wat ons vandag in die gesig staar."

Weliswaar het die OB die Uniebestel verwerp, en was hy openlik anti-Brits en pro-Duits. "Maar hul leiers het op alle terreine intellektuele oplossings gesoek deur beleid oor maatskaplike, ekonomiese, opvoedkundige en ander kwessies te formuleer wat die Afrikaner ten nouste geraak het, veral bekamping van armoede onder Afrikaners," het Blignaut verduidelik.

In hierdie konteks het bekende Afrikanervroue, soos Erika Theron, Anna Neethling-Pohl, die skrywer MER en Emmie du Toit Steyn, dogter van oud-president MT Steyn 'n leidende rol gespeel – en ook lydende verset aangewakker. Deur protestoptogte, petisies en selfs ondergrondse optrede het hulle die regering ondermyn.

For instance, Anna Neethling-Pohl organised a protest march in June 1940 of 10 000 women from Church Square to the Union Buildings (This preceded the well publicised 1956 women's march, which is nowadays being celebrated as Women's Day – Ed.). She also staged impromptu theatrical shows as an effective front for secret OB meetings.

Volgens Blignaut word verkeerdelik op die radikale dimensie, waarin die Stormjaers deur geweld, veral sabotasie, die bewind wou oorneem en derhalwe deur die Smuts-regering vervolg is, gefokus. Dit is insiggewend dat die leier van die OB, Hans van Rensburg, nooit geweld voorgestaan het nie en ook nooit geïnterneer is nie. Die Stormjaers op hul beurt het ook nooit in die openbaar erken dat hulle tegelyk lede van OB was nie.

Blignaut explained that Potchefstroom was an important centre of OB activities, with some two-thirds of the university academics being members. This underscores the fact that the organisation had an intellectual grounding, unlike the 'brandy-and-coke' brigade that characterises many other far-right movements.

Hy het daarop gewys dat 400 000 Afrikaners, ongeveer een-derde van die destydse Afrikanerbevolking, lede van die OB was. Hulle kon baatvind by die OB se gereelde koerantjie wat vandag 'n insiggewende blik op die beweging se aktiwiteite gee. Inderdaad is hierdie bron, , insluitend foto's en meer as 3 000 artefakte wat tot onlangs by die universiteit in Potchefstroom bewaar is deel van die groot inligtingskat. Dit is intussen na die Erfenisstigting by die Voortrekkermonument verskuif, waar dit op aanvraag vir navorsers beskikbaar gemaak kan word.

The membership lists that will soon be available in digital format could be an important source for genealogists, he said.

"Hierdie is deel van die geskiedenis van ons Afrikanervolksgenote, dog moet in konteks gesien word: dis hoog tyd dat ons nie meer skaam oor hierdie geskiedenis behoort te wees nie."

Blignaut wat tans aan sy doktorale proefskrif werk, het genoem dat sowat 40% van die OB-dokumentasie reeds gedigitaliseer is wat dit vir navorsers meer toeganklik begin maak. "Ons het egter nog fondse nodig om die res te digitaliseer," het hy ten slotte genoem.

(Die indeks van die OB se rekenariseerde inligting is in die Erfenissentrum se biblioteek beskikbaar vanwaar mens na die Erfenissentrum se argief kan gaan om die groot getal foto's van OB-geïnterneerdes van uitstekende gehalte op 'n rekenaar te sien. Red)

Kieserslys DVD

DIE GGSA 1984 KIESERSLYSPROJEK DVD
DVD 2 met die data van die 1984 Kieserslys is nou beskikbaar. DVD 2 bevat 572 Excel lêers elk met tot 5271 name. (die totale 1984 Kieserslys). Die lêers word in Excel formaat sowel as in Zip formaat op die DVD verpak. Die data is in die volgorde soos dit in die kieserslys mikro-fiche voorkom maar dit is dan ook soekbaar d.m.v. Windows Explorer Soekfunksie. Daar is net minder as 3 miljoen name met geboortedatums, van en volle name, nooiensvan, adres soos deur Binnelandse Sake aangetoon in 1984 en dan ook die beroep van die persoon.
DVD 2 kos R 280,00 plus posgeld binnelands R 35,00 en R 75,00 buitelands. GGSA Takke kan bestellings plaas vir hulle lede en korting van 15% vir hulle takke verdien. Die data kan ook per Dropbox of WeShare gestuur word – tel net R 35 by vir datakoste (ipv R 35 vir posgeld) aangesien die volume nogal groot is – die data word dan in Zip-formaat gestuur.
84 KieserslysBestellings kan geplaas word by orders@genza.org.za Versending kan ook per Dropbox of WeShare gedoen word. R 35,00 word gehef vir data koste: Totaal R315-00. Korting van R 42, 00 per DVD vir GGSA takke wat bestel
Doen inbetalings by: Nedbank. Rekeningnaam: GGSA-GSSA; Killarney Tak Takkode: 191605; Rekeningnommer: 1916051332. Verwysing: KS+Voorletters en Van. [Voorbeeld: KS-MEduToit].
LW: Volledige afleweringsadres asook bewys van betaling moet verskaf met bestelling.

Brokkies/Snippets

GENEALOGIESIMPOSIUM: SATERDAG 12 AUGUSTUS 2017                           GGSA Logo met onderskrif Versag               GGSA Logo met onderskrif Versag

Aangebied deur vier takke: Noord-Transvaal, Vaaldriehoek, Johannesburg en Wes-Gauteng.               
97 ywerige genealoe het die simposium bygewoon. Die sprekers het hulle baie goed van hul taak gekwyt.     
Die onderwerpe was uiteenlopend van aard. Apart from providing well researched family stories intertwined with history a factual  
description of the implications of the amendments to the the Copyright Act provided food  for thought for the attendees. 
An exciting insight into the little known resources of the Police Archives was provided.

 

 

 Margaret Gundry -  Five Women from St Helena -   I have been researching Sarah Riley on Tristan da Cunha and St Helena and again and again in my research I came across the   Margaret Gphrase “In 1827 Captain Amm/Ham brought five ladies from St Helena as wives for the five bachelors on the Island.” It became my mission to work out who these ladies were by working from the baptismal and marriage records and then to try and trace them back to St Helena. I can’t say that I have been really successful so far although I think I have traced Sarah Riley back to a baptism on St Helena.                      

Isabel GIsabel Groesbeek - Die sinergie tussen genealogie en godsdiens (500 jaar na Reformasie.  As genealoog sedert 1988, eers as navorser by Genealogie-Inligting, RGN en later as private navorser, het ek ‘n besondere waardering vir kerkregisters ontwikkel. Vanjaar vier die Protestantse kerke regoor die wêreld 500 jaar Reformasie en met die viering in gedagte het ek gedink dat ek graag oor die sinergie tussen genealogie en godsdiens met u wil gesels.


Charline Wentzel -
Ouma vertel ons bietjie.......   'n Reis deur ou  kiekies om met die kleinkinders te deel hoe interessant en gevarieerd hulle voorgeslagte  se geskiedenis was. Charline WEenvoudige mense tot die met meer aansien, tog is nie een se verhaal minder belangrik nie . Ouma se verhaal het as 'n jong dogtertjie op die plaas tydens die Anglo-Boereoorlog begin. Glashelder kon sy die verskillende gebeure verhaal. Ouma Catharina Magdalena Vorster (x ZA de Beer) het hulle wedervarings opgeteken en aan elkeen van haar kleinkinders n boekie oorhandig. Dit bly n baie kosbare besitting. Daarmee saam het talle foto's behoue gebly.                        

Robert B Robert Bush - Sometimes it is Easy. Researching my maternal grandfather, Jasper Bradley Hall lead me to a very interesting lady Catherine Hall (Wager).  The Wirksworth.Org.UK web site, run by John Palmer provided a one stop research site for the Wirksworth area and I obtained a lot of interesting information on Catherine. ……. and …….. Sometimes it is Not So Easy. The second lady that I discussed was my paternal great-grandmother Emmah Miller (Hannah) 1861 to 1893, Graaff-Reinet, my oldest South African born ancestor.  She is my one of my three brick walls and I have not been able to research her line any further.

 Erna Buber-de Villiers - Formidabele Vroue/ Unsung heroines. Ek bespreek die elf lede van my pa se matriargale lyn in Suid-Afrika vanaf stammoeder  Margaretha Geertjen/Grietje GERRITS Erna B(mtDNA T2b3-C151T)  tot by my my ouma, Johanna Barbara Frederika BUITENDAG. Hul stories strek vanaf 1662 tot 1980, vanaf lewe in e vroeë Caeb en die latere ontberings tydensdie Suid-Afrikaanse Oorlog, tot die omswerwinge van ‘n Spoorwegman se se vrou in die eerste helfte van die 20e eeu.

Neels CNeels CoertseVoorgestelde wysiginge  aan die Outeursregwet - Die voordrag het in hooftrekke oor die wysigingswetontwerp oor outeursregte gegaan. Oa voorgestelde wysigings t.o.v. musiek, videos, literatuur, kunswerk & rekenaarprogrammatuur ens word gedek. Die outeursreg van tabelle hoewel nie die inhoud nie, maar die samestelling is ook bespreek. Die filosofie van wetsopstelling het verander en daar word gesorg vir die minderbevoorregtes

Brig. Hennie Heymans Onderbenutte Genealogiese Polisiebronne. Misdaad is so oud soos die Hennie Hmensdom self. Polisie hou oog oor gemeenskap. Daar is wettige bedrywighede, onwettige bedrywighede of versuime en algemene verdagte optrede. Bronne sluit dinge in soos medaljes - soldaat en polisieman se CV wat hy op sy bors dra, nommer, rang en naam rede vir  toekenning. Die  SAP se magsorders sluit  aspekte in soos sterftes, eervolle vermeldings, toekenning van medaljes, dekorasies en ordes. In ou magsorders is sterftes, attestasie,  bevordering, eervolle vermeldings, sportkampioene, eksamenrade, In die ou polisie argiewe is daar verdagtes se leggers, bekende moordenaars die diamanttak – oudste  aaneenlopende polisie-eenheid. En meer.

 

 Die simposium is opgeneem op video en kan besigtig word by  hierdie skakel: The symposium was recorded and can be viewed at this link.

https://livestream.com/accounts/17162445/events/7631996/player?width=640

  het hierdie fasiliteit beskikbaar gemaak.

3H7B0847 Saal3H7B0860 Margaret3H7B0965 Dave K3H7B1121 Janine en span3H7B1139 Middagete

 

Join Now

boertjie drink teeThere are two options to choose from should you wish to become a member of the GSSA.
1)Decide on the branch that you would like to join by visiting the GSSA website http://www.genza.org.za. Then on the page of the branch of your choice select  “contact us” and forward your completed form to the membership committee member. 2) You can join via the eGSSA branch. Visit this page: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm and follow the instructions. The membership fee of the eGSSA consists of three elements, viz. membership of the GSSA; membership of the eGSSA and optional member of a land based branch as well. Download the apllication, complete the form and submit the form to the branch of your choice as described above
Application/Aansoek (Scroll down on the page for the Afrikaans version)

Sources

Versameling Grafte 1
Many people pass idly by cemeteries and little graveyards next to the roadside. Very few people realise that on headstones a wealth of information lies to be exploited. Many genealogists will go out of their way to visit graveyards and cemeteries, Information such as birth and  date of death, full names of the deceased and in some cases the name of the spouse can be found. This may lead to a breakthrough in the family researcher's quest. Over the years the members of the GSSA photographed thousands of headstone. These have been uploaded to eGSSA website. 

DNA Research

dna logo Jaco

 There are basically three types of DNA tests: Y-DNA – Y-DNA is passed on from father to son along a direct paternal line and it is therefore possible to track the paternal surname from one generation to the next. For this reason, only men are eligible for this test. mtDNA – All children inherit mtDNA from their mothers and since mtDNA traces generation after generation of one's direct maternal ancestors, both sexes are equally able to determine the origin of their maternal line. Autosomal DNA – this ‘Family Finder’ test literally hundreds of thousands of possible SNPs for precise DNA correlations/matches with others across all of one's genetic lines. This test is therefore also available to both sexes