Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Wes-Gautengtak

Op die “Wesrand” geleë, het die Wes-Gautengtak tans hul tuiste te Memorial Hall, Krugerstraat 1, Krugersdorp.West Gaut Branch Logo
Ons trek lede vanaf die Oosrand tot die verre Wesrand, maar meeste lede bly in die Krugersdorp, Roodepoort, Randburg omgewing. Ons vergader elkde derde Saterdag van elke maand behalwe Desember wanneer ons glad nie vergader nie.
Die tak beskik oor heelwat ervare lede en hulle stel hul beskikbaar aan medelede buite normale vergadertye om met navorsing te help en vrae te beantwoord. Ons is almal net ‘n e-pos of telefoon oproep ver weg, en maak van mekaar se wye kennis gebruik om ander te help om hul navorsing te bevorder.
Die Wes-Gauteng tak is die tuiste van e-SAGI (vroer die Rinken-de Wet databasis) en jy kan daarop staat maak, om by Lucas inligting en bystand te kry in ruil vir jou inligting!
Die databasis bestaan tans uit ongeveer 800 000 name, en word daagliks vergroot soos addisionele inligting bykom. Die tak is by ander projekte ook betrokke, onder andere die Famieliebybelprojek (fotgrafering van famieliebybels wat genealogies inligting bevat), Die Begrafplaasprojek (fotografeering van grafstene) asook die Begrafnisbrieffieprojek (fotografering van begrafnisbrieffies), asook ander projekte soos die Olifantprojek (die transkribeering van die 1984 Sensus. Daar is talle ander projekte waar van ons lede ook betrokke is, en ons moedig lede aan om by sulke projekte betrokke te raak tot die voordeel van alle lede en medegenealoë.
Die tak het ook ‘n klein (maar groeiende biblioteek) wat aan lede beskikbaar is tydens vergaderingsdae vanaf 10vm en teen ander tye met die treffing van nodige reelings. Met die onlangse verhuising van die tak is die biblioteek nog nie funksioneel nie maar word geberg totdat die perseel beskikbaar is.
Komiteelede is ook beskikbaar om met navre te help vir ‘n uur voor die takvergadering. Van L to R:

image

Hennie Van Aswegen, Marie De Lange, Kriek Fourie, Richard Wolfaardt, Neels Coertse, Robyn Templton, Giel Nel, Miets Rinken & Lucas Rinken . Klik op die foto om te vergroot
Lede en besoekers word aangemoedig om met mekaar te netwerk tuidens verversings na die vergadering, om ervaringe te deel en meer van mekaar af te leer van hierdie betowerende stokperdtjie. Kuier gerus ook by ons oud takblog by http://westgssa.blogspot.co.za/ waar heelwat interessante artikles te lees is. Die blog word nie meer opgedateer nie, om dupliseering van inligting te vermy.
Sou lede vrae aan komiteelede wou rig, maak asseblief gebruik van die kontaklys hierlangs, en die boodskap sal dan aan die verantwoordelikke lid gerig word vir die nodige aandag.
Vir diegene wat dit verkies, is ons posadres:
Posbus 584
Honeydew
2040
Ten slotte dan, word u herinner dat die tak gereeld op die derde Saterdag van elke maand vergader by Memorial Hall, Krugerstraat 1, en alle besoekers is ook altyd welkom!

Daar is Geen Artikels in hierdie kategorie nie. Indien daar sub-kategorië op hierdie bladsy verskyn, kan hulle moontliks artikeks bevat.