Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

WC Heritage

Die Storie van Oupa Fanie en Ouma Nelie

Ouma Nellie 1Oupa Fanie Venter was 'n wewenaar met vier kinders, toe hy getroud is met my ouma Nelie. Sy was 'n nooi Du Toit  Oupa se eerste vrou, Johanna Alletta Cilliers, was een van die kleindogters van Sarel Cilliers. Sy was die dogter van Daniel Abraham Cilliers en Jacoba Johanna gebore Pretorius. Alletta het in September 1888 gesterf, waarna Oupa Fanie is getroud met ouma Nelie. As 'n gevolg van die huwelik met Alletta het 'n waardevolle stuk Africana in besit van die Venter familie gekom. Dit is 'n opvoubare tafel wat behoort het aan Sarel Cilliers en wat hy saam met hom op sy reise geneem het. Legende wil dit hê dat die Gelofte van 16 Desember 1838 voor die Slag van Bloedrivier by hierdie tafel geskryf. Die tafel is nog steeds in die familie se besit.
Ouma Nelie se broer, Andrew Francois du Toit, was blykbaar 'n veelsydige man. Op die uitnodiging van sy vriend, president M.W. Pretorius, verhuis hy na die Transvaal inOupa fanie 1 1856. Hy het 'n gedeelte van die plaas Elandsfontein geruil vir 'n Basoetoe-ponie en die noem die plaas Arcadia, wat later 'n voorstad van Pretoria sou word. Kort na sy vestiging in Pretoria word hy ingesweer as landdros. Tydens sy ampstermyn het hy die sanitasie van die dorp verbeter deur die grawe van afvoer en water kanale te beveel. Hy onderneem die taak van die opmeting van die reeds gedefinieerde Kerkplein deur die beplanning van strate en toegangspunte na die plein. Al die metings is gedoen met 'n ketting en die skip se verkyker, die enigste instrumente wat beskikbaar was. Du Toit Street, in Pretoria is na hom vernoem.
Bloed Street het ‘n verbintenis met sy seun Jacob Stephanus du Toit. Die storie gaan dat Jakob een aand te perd in die straat af is. Daar was verdeeldheid onder die boere in daardie tyd en wagte was geplaas in die nag om die afvalliges uitmekaar te hou. Gedurende daardie spesifieke dag was die vrede gesluit word, maar die wagte was nie meegedeel nie. Toe Jakob, het nie die wagwoord kon gee nie, is sy perd onder hom doodgeskiet. Die bloed het 'n groot kol gelaat en die straat is daarna Bloed Street genoem.