Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Gebeure Kalender

Kategorie Aansig

 
Saterdag 18 Augustus 2018 - Woensdag 22 Augustus 2018 02:30pm - 04:30pm
"Finding my Past".    ::  Johannesburg-tak
Saterdag 01 September 2018 10:00am - 12:00pm
Bekoring van Plattelandse Kerke    ::  Noordwes-tak
Saterdag 08 September 2018 02:00pm - 05:00pm
VOC’s outstations at the Cape    ::  Wes-Kaap Tak