Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

folder Family Registers

Documents

pdf Bekker Families Mei 2013 - deur Ann Tiran en Johan Pottas Popular

By 17825 downloads

Download (pdf, 5.84 MB)

BEKKER Families Mei 2013.pdf

Die nageslag van Peter BEKKER is die grootste enkele BEKKER/BECKER familie in Suid-Afrika.
Peter BECKER/BEKKER * c. 1673 † Robben Eiland 26/08/1745 arriveer aan die Kaap op 16 April 1695 as soldaat in diens van die VOC aan boord die fluitskip “Voetboog”. Hy is die seun van Johannis Bekker *±1645. Hy was van Köningsberg, Duitsland afkomstig. 18 Mei 1697 [op ouderdom 24] is Pieter ‘n Vryburger te Drakenstein [Paarl]. x Johanna DE CLERCQ/DE KLERK ? Serooskerke (ook genoem Straatkerke) op Walcheren, 'n eiland in Seeland, Nederland 03/05/1676 (wed. v. Andries GOUS) dv Pieter DECLERCQ en Sara COCHET † voor 08/08/1757 Benewens die stamvader is daar alreeds 12 ander BEKKER stamvaders vasgestel.
Omdat die spelling wysig van BECKER en BEKKER is al twee ingesluit in die stamregister.
Daar is 56 BECKER stamvaders aangeteken.
Johan Pottas sê: slegs foute  in die register kan gewaarborg word...., alles wat reg is moet beskou word as 'n bonus en 'n dankie aan al die mense wat mildelik bygedra het sedert 2010.
Dit sal waardeer word as enige dupliserings/ wysigings/regstellings ens onder ons aandag gebring kan word. Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

pdf BIOGRAFIE DORSLANDTREK Leier LOUW DU PLESSIS 1840 gewysig Okt 2015 Popular

By 2698 downloads

Download (pdf, 2.79 MB)

BIOGRAFIE DORSLANDTREK Leier LOUW DU PLESSIS 1840 gewysig Okt 2015.pdf

Dorslandtrekker: Lourens Marthinus du Plessis *11.6.1840 † circa 1909/1911 Que, Angola, gesamentlike leier, veldkornet, kommandant van Die Tweede Dorslandtrek, en landdros van Upingtonia; en die geskiedenis wat sy lewe beïnvloed het ~ Louw (L.M.) du Plessis *1945 Grootfontein, SWA, sy agter- kleinseun.

pdf COERTSE Roelof: Nasate Register- Deur Neels Coertse Popular

By 2652 downloads

Download (pdf, 307 KB)

COERTSE Roelof Nasate Register GGSA 16 12 2014.pdf

Ek het op 19 April 2008 ‘n afskrif van Prof Dr P.J. COERTZE se GESLAGSREGISTER – COERTSE COERTSEN en COERTZEN [HAUM 1984] gekry en summier besluit om my eie navorsing te doen. Van die redes was dat COERTZE verskeie geslagte COERTSE’s uitgesny het en geen redes aangevoer nie. My eie lyn is uitgeknip. Op ‘n manier het ek twee van sy bronne gespoor en gemerk hy het reeds dáár begin om die stamboom te snoei. Hierdie bronne het die register ingrypend gewysig.
Ek staan net “pa” vir my eie navorsing wat vanaf 1801 tot 2014 dateer. Sommige inligting voor 1801 het ek uit COERTZE se boek gelig [“die COERTZE-inligting”]. Die leser sal merk dat die COERTZE-inligting die hoofstrome weergee.

pdf Die Benade Familieregister - Deur Jacques Benade Popular

By 5533 downloads

Hierdie is slegs ’n voorlopige publikasie oor die Benade familie in Suid-Afrika en belangrike besonderhede oor die voorgeslagte is nie hierin opgeneem nie. Toe ek begin het met hierdie navorsing het ek spoedig ’n dokument van ses bladsye saamgestel wat ek uitgeruil het met ander Benade’s vir besonderhede en fotos oor hul eie kennis en besonderhede van hul eie Benade families. Daardie dokument het sederdien gegroei tot hierdie dokument wat weereens sal kan dien vir verdere kontak en uitruil soos voorheen.

pdf Die Eerste Robert Naylor Laurie - Dirk Pieter Laurie (a1b2c5d1e1) Popular

By 381 downloads

Download (pdf, 260 KB)

Die Eerste Robert Naylor Laurie.pdf

Die meeste Suid-Afrikaners met die van Laurie (en ’n hele klompie met Laurie iewers in hulle voorname, al is dit dalk vervroulik na Laurika of Laurinda) voer hulle afkoms terug na Robert Naylor LAURIE (a1). Maar wie was hy? Die tradisonele storie, oorvertel van geslag na geslag, word weergegee in Cornelis Pama se boek oor Afrikaanse familiename, Heraldiek in Suid-Afrika (Human and Rousseau, 1983). Veral danksy die harde werk van Jane Hofmeyr (a1b2c4d2e1) weet ons nou dat Robert die oudste seun was van John Laurie en Julia Susan Laurie, geb. Pilford, en dat baie van bostaande ten beste misleidend is, of selfs totaal verkeerd.

pdf Die Familie Heyl - Johan Heyl Popular

By 2747 downloads

Download (pdf, 114 KB)

Familie register van Heyl.doc.pdf

Die stamnaam Heyl kan teruggespoor word tot in Berlyn in die 13de eeu. Die van is ook gespel as Heijl. Die Baron von Heyl is nie ‘n direkte voorvader nie, maar ‘n ander tak. Hy is tot die adelstand verhef nadat hy ‘n fortuin gemaak het met hul ontdekking van blinkleer skoene. Die stamvader van die Heyl familie, Hendrik Arend, sy vrou en drie kinders het op 12 Junie 1858 aan boord die ISAAC DE COSTA in Kaapstad geland. Na ‘n verblyf van ‘n paar jaar het die gesin hulle in die omgewing van Calvinia gaan vestig.

pdf Die Uys Familie deur JFK de Villiers Popular

By 12435 downloads

There are three large branches in the family: b1c2, b1c4 and b1c5. Only the descendants of people carrying the surname of Uys have been recorded. Females and their offspring should be traced through their married surnames. There is only one recorded instance where the children of a female Uys used the maternal surname (b1c2d4e3f8g6h3).
This work includes an alphabetical index of family members born prior to 1984 as well as an alphabetical index of spouses. An attempt was made to update date of death and place of burial. The South African Genealogical Society’s Gravestone project was found very helpful in this regard. Unfortunately not all tombstones have been photographed, especially in the larger cemeteries.
Although the bulk of the work is in Afrikaans, important information such as date and place of birth, date and place of death and site of burial needs no further explanation. 
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

pdf Die Wirtz Familie deur Johan Heyl Popular

By 1424 downloads

Download (pdf, 77 KB)

Wirtz Familie.pdf

Isaac Wirtz (Jacques) was die jongste kind van Isaac en Hendrika Tryntje Martina Wirtz-Palli van Rotterdam. Isaac (Junior) het Holland verlaat en hom vir etlike jare in Paramaribo in Suriname gevestig. Op 24 Mei 1954 het die gesin aan boord van die SS Jagersfontein in Kaapstad aangekom. Die gesin het hulle op Saldanha gevestig waar Isaac (Jacques) vir baie jare bestuurder van ‘n groot visfabriek was. Op 23 Junie 1965 het die gesin Suid-Afrikaanse burgerskap aanvaar.

pdf Du Vinage Boek, deur Pieter du Venage Popular

By 9112 downloads

Download (pdf, 5.05 MB)

DU VINAGE Boek.pdf

Het u geweet.........?  Al die Duvenage, Duvenhage en ander spelvorms van die van in Suid-Afrika is direkte familie van mekaar! Daar was net een stamvader, Abraham Duvinage, wat in 1765 in Cabo De Goede Hoop (Kaapstad) aangekom het. Abraham het as soldaat aan wal gestap en later 'n bakker en boer geword. Almal van ons wat 'n Duvenage. Duvenhage of du Venage vader of moeder het, is die nageslag van Abraham se twee seuns.
Ek deel dit graag met almal, en vra net dat almal wat dit aflaai "vrywillig" al hulle Duvenage /Duvenhage inligting aan my sal stuur. E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

pdf Erasmusse van die Agterkliphoogte, deur Sasa Malan Popular

By 6623 downloads

Download (pdf, 261 KB)

Erasmusse in die Agterkliphoogte.pdf

In die Middel-Bossiesveld, Robertson se wêreld, woon daar op die plaas Wansbek# in die Agterkliphoogte aan die Poesjenelsrivier al geslagtelank die familie Erasmus. Hulle voorvader is twee honderd jaar gelede in die vallei gebore.  In 1838, tien jaar ná sy dood, word die plaas De Fontein geregistreer vir Rasmus Daniel Erasmus. Dit was dus Rasmus Daniel, en sy vrou Sophia Maria de Kock, van De Fontein wat die Erasmusse in die Agterkliphoogte ‘geplant’ het. Volgens oorlewering het hulle kort ná die begin van die 19e eeu ‘uit die rigting van Botrivier oor die berg getrek’ en hulle op De Fontein, taamlik hoogop in die vallei, gevestig

pdf Krynauw Family, deur Jos le Roux Popular

By 10097 downloads

Download (pdf, 2.79 MB)

KRYNAUW_Familie_2011-11-28_v2.pdf

by Jos le Roux

This edition is considered a Preliminary Edition and makes no claim to being complete in its present form. I consider it as a living and dynamic document, where there will always be room for improvement and expansion. The purpose of this Preliminary Edition is to allow members of the Krynauw family and other interested parties the opportunity to verify the existing information and to point out any errors, inaccuracies or missing information.At the same time the research will continue - new information and sources are still being discovered and utilized. It should, therefore, not be considered as an end product but rather as a work in progress and future editions are foreseen.

pdf Matriagale Genealogieë van KHOI-Stammoeders Popular

By 5454 downloads

Konvensionele genealogie is hoofsaaklik gemoeid met die manlike afstammelingslyn, d.w.s. volgens die familienaam of van, biologies gesproke volgens die oorerwing van die Y-DNA (wat saam met die van oorgeërf word). Die toenemende gebruik van DNA-ontledings in genealogie het die belangstelling in die "matriargale" genealogie, volgens die vroulike afstammingslyn, biologies volgens die oorerwing van die mt-DNA, aangewakker. 'n "Matriargale" genealogie is dus 'n logiese aanvulling van die konvensionele "patriargale" genealogie.
Hier word die matriargale genealogieë van vier Khoi-stammoeders uiteengesit nl.
Eva/Krotoa Goringhaicona en Pieter van Meerhoff 
Johanna Catharina Toll en Heinrich Voortmann 
Kaatjie/Francina van die Kaap en Cornelis van der Westhuizen 
Martha van die Kaap en Johannes Gottlieb Veldsman
Die eerste van hierdie stammoeders is goed bekend. Die ander drie is nagespoor met behulp van inligting uit H F Heese se "Groep sonder Grense" en die 17 volumes van "Suid-Afrikaanse Geslagregisters".
Die genealogieë is saamgestel tot ongeveer 1800, d.i. 6 geslagte ná die stammoeder vir Eva/Krotoa en 3 geslagte ná die ander drie stammoeders. Hulle bevat (aangetroudes inbegrepe) onderskeidelik 291, 241, 34 en 27 persone.
Kyk ook "CAPENSIS" 2/2014 pp. 8-11.
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

pdf Nageslag van Theunis Dirkse van Schalkwyk - deur Ockert Malan Popular

By 10472 downloads

Download (pdf, 3.11 MB)

Nageslag van Theunis Dirkse van Schalkwyk.pdf

Die van Schalkwyks van Suid-Afrika
Hierdie register bevat die inligting wat ek die afgelope twee dekades oor die familie Van Schalkwyk en verwante families in Suid-Afrika versamel het. Benewens bronne soos gepubliseerde genealogieë en primêre bronne soos kerkregisters en boedeldokumente, was ek afhanklik van inligting wat, op aanvraag of spontaan, deur Van Schalkwyks en aangetroudes aan my verskaf is. Sonder hulle bydraes sou hierdie geslagregister nog baie meer onvolledig gewees het.  
Detail vir: Die van Schalkwyks van Suid-Afrika
Hierdie lys bevat ongeveer 5 200 van die nageslag van die stamvader, Theunis Dirkse, waarvan ongeveer 3 500 Van Schalkwyks is. Saam met die aangetroudes en skoonouers is daar ongeveer 9 200 name in die lys. Dit is  nie naastenby volledig is nie  –  met uitsondering van die nageslag van b2c1d7e6 Dirk Jacobus van Schalkwyk (1787 - 1861) wat redelik goed gedek is tot ongeveer die jaar 2000.
Dit is ‘n uitbreiding van die Van Schalkwyk-genealogie wat opgeneem is in  Deel 10 (2004) van “Suid-Afrikaanse Genealogieë” van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika.
Die samesteller sal enige verdere bydrae wat hierdie versameling kan aanvul of regstel baie waardeer. Sy e-posadres is Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

pdf Nasate van Jospeph HAYCOCK - Deur Neels Coertse Popular

By 3244 downloads

Download (pdf, 296 KB)

Jospeph HAYCOCK Nasate - Deur Neels Coertse 2.1.2015.pdf

Hierdie nasate register van Joseph HAYCOCK is sover ek weet die eerste en enigste nasate register van die HAYCOCK familie in Suid-Afrika. Dankie aan al my skoonfamilie wat na die beste van hulle vermoëns en deur pynlike herinnerings my gehelp het om dit sover te kry. Joseph HAYCOCK het ons land binnegekom en al die aanduidings is dat hy nooit teruggegaan het na Engeland nie. Daar was geen familie wat hom hier besoek het nie. Die familie het Afrikaans in taal, kultuur en godsdiens geword.

pdf Richard Walker Allwright, by Richard Allwright Popular

By 4676 downloads

Download (pdf, 186 KB)

Richard W Allwright.pdf

born in 1798 in Westminister, London, was baptised on 1 March 1799 in St. Mary, Lambeth, Surrey, London by Rector Emmanuel W. Vyse and died on 20 December 1847 in Whittlesea,
Eastern Cape South Africa4 aged 49.

by Darryl Allwright

pdf SCHULZE in Suid-Afrika deur Ockert Malan Popular

By 3944 downloads

Download (pdf, 230 KB)

SCHULZE in Suid.pdf

Twee Schulze-families word hier behandel:
Die kleiner en jonger familie Schulze, nasate van die Hermannsburgse sendeling, Wilhelm Ernst SCHULZE (1869-1961) en
Die nageslag van Carl Ferdinand Ludolph Dietrich SCHULZE (1836-1916) van Lydenburg.
Vir laasgenoemde is daar ook 'n CD beskikbaar by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..
Benewens die geslagsregister bevat dit ook foto's van persone, geboue en voorwerpe asook ander dokumentasie oor hierdie familie wie se se voorgeslag teruggevoer word tot die 16de eeu in Duitsland.In CAPENSIS 3/2013 verskyn 'n artikel: "Só het die SCHULZEs na Suid-Afrika gekom: Die stamvader en sy kinders - hulle wel en wee." deur Sasa Malan. Hierin word meer persoonlike besonderhede van hierdie gesin verskaf.

pdf Smiths van Graaff Reinet deur Piet Smith Popular

By 378 downloads

Download (pdf, 2.18 MB)

Smiths van Graaff-Reinet - Piet Smith.pdf

Die eerste en historiese SMITH Familiefees op Graaff-Reinet op 29/30 Mei 1981 het nie alleen ontstaan as gevolg van my intensiewe navorsing oor die Smithfamilie sedert Januarie 1982 nie, maar waarskynlik meer so as gevolg van die geweldige reaksie wat hierdie navorsingspoging by familieverwante ontlok het. Dit is dus vir my ‘n groot behoefte om my opregte dank oor te dra aan soveel welwillende familieverwante wat bygedra het om hierdie onvergeetlike Fees en in besonder hierdie publikasie moontlik te maak.

pdf The Gous Family Tree, by Richard Ball Popular

By 4191 downloads

Download (pdf, 281 KB)

Gous-the-early-generations.pdf

In my attempts to establish the facts for an article published in Genesis February 2007, I have reconstructed a large part of the first three Gous generations from the various documents that I consulted and I take the opportunity of presenting the first two generations here, since there is some variation between what I have found and what is presented in De Villiers / Pama and SAG. This family tree can also be seen on my personal web site The Gous Family of the Cape where the detailed source for every piece of information is also provided, as also the article Which Pieter Gous was Aletta Vorster’s husband?

By Richard Ball

pdf The Ludorf Family in South Africa V2 - by Ludwig Döhne Popular

By 2550 downloads

Download (pdf, 535 KB)

The Ludorf Family in South Africa v2.pdf

Only one Ludorf came to South Africa from Mannhein, Germany. Joseph David Martin Ludorf
Most of the information comes from Death Notices in Estate Files, Divorce Files and Gravestone inscriptions. Some info from the SAG.
NN surname' = when the first name is not known = indicates the married name when the maiden name is not known
Ludwig Dohne

pdf The Stricker Families in South Africa, by Ludwig Döhne Popular

By 3453 downloads

Download (pdf, 81 KB)

The Stricker Families in South Africa.pdf

There were three or four Strickers that came to South Africa from Germany and Switzerland.

  1. Heinrich STRICKER, born in Brocken, Prussia
  2. L. STRICKER, born in Germany. He could the same as Louis (son of Heinrich, above
  3. Wilhelm STRICKER, born abt 1857 in Hamburg, Germany
  4. Jacob STRICKER, born abt 1838, Switzerland