The Genealogical Society of South Africa

2017 Branch Meetings and Outings

image

Our first guest speaker for the year in January, was Gys Stroh Jnr who came to show us how simple it is to make movies using our smart phones!
With the download of two apps this is process is as easy as 1-2-3

 

 

April: GGSA NTVL - Dr. Nicol Stassen   

image

Our outing started with a visit to the heritage library at the Voortrekker Monument: a must for every genealogist. The wonderful staff and volunteers  hand make research there a real pleasure. We then joined the NTvl Branch for their monthly meeting and special guest speaker, Dr Nicol Stassen on the “Dorsland Trek”. Click on the image. “Dr. Nicol Stassen het vanjaar GGSA se toekenning vir Uitmuntende Genealogie Publikasie vir sy boek Dorslandtrek 1874-1881 ontvang. ʼn Groot eer het ons tak te beurt geval deurdat die oorhandiging van die trofee tydens ʼn N.Tvl.-takbyeenkoms op 8 April plaasgevind het. Isabel Groesbeek, ʼn vorige visie-president van GGSA, het die oorhandiging namens GGSA se nasionale president, Simon du Plooy gedoen”. (With compliments NTVL Newsletter) 

May: Members’ Workshop

A few of the more experienced members of our branch shared some of their own knowledge about their research methods and it turned out to be a wonderful day. Some of the topics and programmes covered: NAAIRS – How to navigate through the new National Archives and Records Service of South Africa
Family Search – How to locate estate files through the Catalogue / Probate files
https://www.nationalarchives.gov.za/search-the-collections
eGGSA - Navigating the Gravestones in South Africa, how to order NAAIRS files online etc.
http://www.eggsa.org/
Government WebPortal - Johan Naudé showed us how to search for the old farm names.
https://icmsweb.justice.gov.za/mastersinformation/
Piet de Conning shared GenScriber. This very small but powerful program allows you to
transcribe old documents and texthttps://genscriber.soft112.com/download.html 
This day proved to be a huge success with many of us learning a new thing or two.

June: Johan Wolfaardt – Die bewaring van Erfstukke en Oudhede

image

It was a privilege having Johan Wolfaardt of the Pretorius Museum in Potchefstroom come and share his wealth of knowledge about historical photography in South Africa.
Johan Wolfaardt, Senior Vakkundige Beampte, President Pretorius Museum. Voorheen werksaam by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein, Voortrekker Monument en Krugerhuis. Click on the image to enlarge

 

July: Piet de Coning shares his research
Piet de Coning is one of our branch members and we called on him to share his research, resources and methods with us. These sessions are invaluable as we all get to see a new perspective through other people’s research methodology.
“As beginner in die veld van Genealogie deel ek graag wat ek sovêr van my familie geleer het. Die de Conings is afkomstig van België. My belangstelling in Genealogie het so 'n paar jaar gelede begin en ek probeer om soveel moontlik van die de Coning familie te wete te kom. Ek deel graag wat ek het met die vertroue dat ek sodoende meer kan leer en die familieregister meer volledig kan maak. Die gereedskap en bronne wat ek gebruik sal ek ook noem en hoop dat wat ek te sê het ’n lekker lewendige bespreking tot gevolg sal hê.”

image

August: Genealogy Symposium 12 August 2017
Our branch was one of the four branches involved in the symposium this year. Erna Buber-de Villiers’ talk was titled “Formidable Women” and Germaine Smith was second session chairman for the day’s events! A very successful day and we were proud that our branch was able to contribute to this wonderful event this year. Click on the omage.To read more click on the link below http://www.genza.org.za/index.php/af

December: Year End Function along the banks of the RiverWe had the pleasure of meeting and closing off our year under the trees along the banks of the Vaal River again this year.
                                                           
DSC 0039         DSC 0271        DSC 0075   

Kieserslys DVD

DIE GGSA 1984 KIESERSLYSPROJEK DVD
DVD 2 met die data van die 1984 Kieserslys is nou beskikbaar. DVD 2 bevat 572 Excel lêers elk met tot 5271 name. (die totale 1984 Kieserslys). Die lêers word in Excel formaat sowel as in Zip formaat op die DVD verpak. Die data is in die volgorde soos dit in die kieserslys mikro-fiche voorkom maar dit is dan ook soekbaar d.m.v. Windows Explorer Soekfunksie. Daar is net minder as 3 miljoen name met geboortedatums, van en volle name, nooiensvan, adres soos deur Binnelandse Sake aangetoon in 1984 en dan ook die beroep van die persoon.
DVD 2 kos R 280,00 plus posgeld binnelands R 35,00 en R 75,00 buitelands. GGSA Takke kan bestellings plaas vir hulle lede en korting van 15% vir hulle takke verdien. Die data kan ook per Dropbox of WeShare gestuur word – tel net R 35 by vir datakoste (ipv R 35 vir posgeld) aangesien die volume nogal groot is – die data word dan in Zip-formaat gestuur.
84 KieserslysBestellings kan geplaas word by orders@genza.org.za Versending kan ook per Dropbox of WeShare gedoen word. R 35,00 word gehef vir data koste: Totaal R315-00. Korting van R 42, 00 per DVD vir GGSA takke wat bestel
Doen inbetalings by: Nedbank. Rekeningnaam: GGSA-GSSA; Killarney Tak Takkode: 191605; Rekeningnommer: 1916051332. Verwysing: KS+Voorletters en Van. [Voorbeeld: KS-MEduToit].
LW: Volledige afleweringsadres asook bewys van betaling moet verskaf met bestelling.

Brokkies/Snippets

GENEALOGIESIMPOSIUM: SATERDAG 12 AUGUSTUS 2017                           GGSA Logo met onderskrif Versag               GGSA Logo met onderskrif Versag

Aangebied deur vier takke: Noord-Transvaal, Vaaldriehoek, Johannesburg en Wes-Gauteng.               
97 ywerige genealoe het die simposium bygewoon. Die sprekers het hulle baie goed van hul taak gekwyt.     
Die onderwerpe was uiteenlopend van aard. Apart from providing well researched family stories intertwined with history a factual  
description of the implications of the amendments to the the Copyright Act provided food  for thought for the attendees. 
An exciting insight into the little known resources of the Police Archives was provided.

 

 

 Margaret Gundry -  Five Women from St Helena -   I have been researching Sarah Riley on Tristan da Cunha and St Helena and again and again in my research I came across the   Margaret Gphrase “In 1827 Captain Amm/Ham brought five ladies from St Helena as wives for the five bachelors on the Island.” It became my mission to work out who these ladies were by working from the baptismal and marriage records and then to try and trace them back to St Helena. I can’t say that I have been really successful so far although I think I have traced Sarah Riley back to a baptism on St Helena.                      

Isabel GIsabel Groesbeek - Die sinergie tussen genealogie en godsdiens (500 jaar na Reformasie.  As genealoog sedert 1988, eers as navorser by Genealogie-Inligting, RGN en later as private navorser, het ek ‘n besondere waardering vir kerkregisters ontwikkel. Vanjaar vier die Protestantse kerke regoor die wêreld 500 jaar Reformasie en met die viering in gedagte het ek gedink dat ek graag oor die sinergie tussen genealogie en godsdiens met u wil gesels.


Charline Wentzel -
Ouma vertel ons bietjie.......   'n Reis deur ou  kiekies om met die kleinkinders te deel hoe interessant en gevarieerd hulle voorgeslagte  se geskiedenis was. Charline WEenvoudige mense tot die met meer aansien, tog is nie een se verhaal minder belangrik nie . Ouma se verhaal het as 'n jong dogtertjie op die plaas tydens die Anglo-Boereoorlog begin. Glashelder kon sy die verskillende gebeure verhaal. Ouma Catharina Magdalena Vorster (x ZA de Beer) het hulle wedervarings opgeteken en aan elkeen van haar kleinkinders n boekie oorhandig. Dit bly n baie kosbare besitting. Daarmee saam het talle foto's behoue gebly.                        

Robert B Robert Bush - Sometimes it is Easy. Researching my maternal grandfather, Jasper Bradley Hall lead me to a very interesting lady Catherine Hall (Wager).  The Wirksworth.Org.UK web site, run by John Palmer provided a one stop research site for the Wirksworth area and I obtained a lot of interesting information on Catherine. ……. and …….. Sometimes it is Not So Easy. The second lady that I discussed was my paternal great-grandmother Emmah Miller (Hannah) 1861 to 1893, Graaff-Reinet, my oldest South African born ancestor.  She is my one of my three brick walls and I have not been able to research her line any further.

 Erna Buber-de Villiers - Formidabele Vroue/ Unsung heroines. Ek bespreek die elf lede van my pa se matriargale lyn in Suid-Afrika vanaf stammoeder  Margaretha Geertjen/Grietje GERRITS Erna B(mtDNA T2b3-C151T)  tot by my my ouma, Johanna Barbara Frederika BUITENDAG. Hul stories strek vanaf 1662 tot 1980, vanaf lewe in e vroeë Caeb en die latere ontberings tydensdie Suid-Afrikaanse Oorlog, tot die omswerwinge van ‘n Spoorwegman se se vrou in die eerste helfte van die 20e eeu.

Neels CNeels CoertseVoorgestelde wysiginge  aan die Outeursregwet - Die voordrag het in hooftrekke oor die wysigingswetontwerp oor outeursregte gegaan. Oa voorgestelde wysigings t.o.v. musiek, videos, literatuur, kunswerk & rekenaarprogrammatuur ens word gedek. Die outeursreg van tabelle hoewel nie die inhoud nie, maar die samestelling is ook bespreek. Die filosofie van wetsopstelling het verander en daar word gesorg vir die minderbevoorregtes

Brig. Hennie Heymans Onderbenutte Genealogiese Polisiebronne. Misdaad is so oud soos die Hennie Hmensdom self. Polisie hou oog oor gemeenskap. Daar is wettige bedrywighede, onwettige bedrywighede of versuime en algemene verdagte optrede. Bronne sluit dinge in soos medaljes - soldaat en polisieman se CV wat hy op sy bors dra, nommer, rang en naam rede vir  toekenning. Die  SAP se magsorders sluit  aspekte in soos sterftes, eervolle vermeldings, toekenning van medaljes, dekorasies en ordes. In ou magsorders is sterftes, attestasie,  bevordering, eervolle vermeldings, sportkampioene, eksamenrade, In die ou polisie argiewe is daar verdagtes se leggers, bekende moordenaars die diamanttak – oudste  aaneenlopende polisie-eenheid. En meer.

 

 Die simposium is opgeneem op video en kan besigtig word by  hierdie skakel: The symposium was recorded and can be viewed at this link.

https://livestream.com/accounts/17162445/events/7631996/player?width=640

  het hierdie fasiliteit beskikbaar gemaak.

3H7B0847 Saal3H7B0860 Margaret3H7B0965 Dave K3H7B1121 Janine en span3H7B1139 Middagete

 

Join Now

boertjie drink teeThere are two options to choose from should you wish to become a member of the GSSA.
1)Decide on the branch that you would like to join by visiting the GSSA website http://www.genza.org.za. Then on the page of the branch of your choice select  “contact us” and forward your completed form to the membership committee member. 2) You can join via the eGSSA branch. Visit this page: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm and follow the instructions. The membership fee of the eGSSA consists of three elements, viz. membership of the GSSA; membership of the eGSSA and optional member of a land based branch as well. Download the apllication, complete the form and submit the form to the branch of your choice as described above
Application/Aansoek (Scroll down on the page for the Afrikaans version)

Sources

Versameling Grafte 1
Many people pass idly by cemeteries and little graveyards next to the roadside. Very few people realise that on headstones a wealth of information lies to be exploited. Many genealogists will go out of their way to visit graveyards and cemeteries, Information such as birth and  date of death, full names of the deceased and in some cases the name of the spouse can be found. This may lead to a breakthrough in the family researcher's quest. Over the years the members of the GSSA photographed thousands of headstone. These have been uploaded to eGSSA website. 

DNA Research

dna logo Jaco

 There are basically three types of DNA tests: Y-DNA – Y-DNA is passed on from father to son along a direct paternal line and it is therefore possible to track the paternal surname from one generation to the next. For this reason, only men are eligible for this test. mtDNA – All children inherit mtDNA from their mothers and since mtDNA traces generation after generation of one's direct maternal ancestors, both sexes are equally able to determine the origin of their maternal line. Autosomal DNA – this ‘Family Finder’ test literally hundreds of thousands of possible SNPs for precise DNA correlations/matches with others across all of one's genetic lines. This test is therefore also available to both sexes